Wanneer zet je meer dan één magazine in?

Wanneer zet je meer dan één magazine in?

Soms wil je meerdere doelgroepen met je magazine bereiken, maar vallen die moeilijk met elkaar te rijmen. Of wil je een andere doelstelling behalen die niet past in het huidige magazine. Dan kan een extra magazine nuttig zijn. Al moet het wel de extra tijds- en geldinvestering waard zijn. We zetten een aantal voorbeelden op een rijtje die aantonen wanneer meerdere magazines nuttig zijn.

Of je het magazine als kanaal toevoegt aan de communicatiemix, is een strategische overweging die je moet maken. Eerst denk je na over het nut van een magazine en hoe een magazine helpt om de doelstellingen van de organisatie te bereiken. Daarna bepaal je de communicatiedoelstellingen van het magazine.

De volgende stap is om de doelgroep af te bakenen. Want met een magazine spreek je een community aan, die zich aan de hand van bepaalde kenmerken onderscheidt van anderen. Soms hebben meerdere doelgroepen baat bij een magazine. Maar als die doelgroepen zodanig van elkaar verschillen, dan is beide doelgroepen met eenzelfde magazine benaderen geen goed idee. Dan is een extra magazine misschien een betere optie.

Al mag het ook geen overkill aan magazines worden. Een magazine kost veel tijd en geld, en die heb je niet in overvloed. Daarnaast is het ook zaak om gelijkenissen te vinden tussen de verschillende doelgroepen. In plaats van te focussen op de verschillen, kan je ook focussen op wat er gemeenschappelijk is.

Wanneer is het wel nuttig om een extra magazine in te zetten? Dat tonen we aan de hand van enkele voorbeelden.

Diabetes Liga

Diabetes Liga zet verschillende magazines in voor hun organisatie. Het eerste magazine, Diabetes Info, is bedoeld voor mensen met diabetes en hun omgeving. Dat magazine staat in teken van het leven met diabetes. Je leest er verhalen van lotgenoten, krijgt tips om het leven met diabetes makkelijker te maken en ze doen verslag van medische ontwikkelingen.

di32023 (1)

Het tweede magazine, Gezond & Actief, is voor mensen met een verhoogd risico op diabetes, denk maar aan vrouwen met zwangerschapsdiabetes, personen met obesitas of mensen die via de huisarts vernemen dat ze verhoogde suikerwaarden in hun bloed hebben. Het is een grote groep mensen die Diabetes Liga wil bewust maken van de risicofactoren en stimuleren tot een gezonde levensstijl om zo diabetes type 2 te voorkomen. Via dit magazine delen ze gezonde recepten, tips om meer te bewegen en extra inzichten over hoe je je diabetesrisico kan verminderen.

gal22023 (1) (1)

Tot slot brengen ze ook een magazine uit voor zorgprofessionals, want personen met diabetes worden omringd door een multidisciplinair zorgteam met onder andere een endocrinoloog, diëtist, podoloog en een diabeteseducator. Dat magazine heet Vlaams Tijdschrift Diabetologie. Zoals de naam al doet vermoeden, is de invalshoek, tone of voice en boodschap verschillend dan bij de eerste twee magazines. Bijvoorbeeld, in dit magazine lees je over een diepgaand onderzoek over diabetes, in Diabetes Info lees je er enkel een korte samenvatting van, in toegankelijke taal.

vtd123 (1)

Bij de drie magazines merk je meteen dat die elk een verschillende doelgroep en lezerscommunity willen bereiken. Daarnaast vervult elk magazine een andere doelstelling. De lezers en doelstellingen zijn zodanig verschillend, dat het moeilijk is om dat te brengen in één magazine.

Gemeente Pelt

Steden en gemeenten zetten soms meerdere magazines in. De meeste hebben een algemeen infomagazine. Maar daarnaast willen sommige lokale besturen extra aandacht geven aan een bepaalde groep inwoners voor specifieke doeleinden. Als die doelgroep of doelstelling te specifiek is, en eigenlijk niet relevant is voor het algemeen infomagazine, kan je de afweging maken om extra magazines hiervoor in te zetten.

Dat doen ze ook in de Gemeente Pelt. Hun algemeen infomagazine PLT Magazine staat in het teken van verbinding. Zoals Valerie Plessers, communicatieverantwoordelijk van de gemeente, het mooi verwoordt: “PLT Magazine is de lijm tussen de organisatie en zijn inwoners en tussen de Peltenaren onderling.”

cover plt

Daarnaast zet de gemeente nog twee andere magazines in: een magazine over wat er te gebeuren staat in de dienstencentra en de buurtactiviteiten in de 9 dorpen, én een magazine voor kinderen. Weliswaar brengen ze deze magazines minder frequent uit als PLT Magazine.

Met het magazine Meander van de dienstencentra willen ze op een laagdrempelige manier informatie bezorgen aan kwetsbare doelgroepen. In samenwerking met de dienstencentra organiseert de gemeente activiteiten voor iedereen in de buurt, maar waarmee ze in het bijzonder kwetsbare groepen willen aanspreken. Bij de opstart richtte het magazine zich vooral naar medioren en senioren en de activiteiten die horen bij die nieuwe levensfase.

Maar nu Vlaanderen de opdracht voor de dienstencentra uitgebreid heeft (het zogenaamde ‘outreachend’ werken), is ook de doelgroep uitgebreider. Daardoor verandert de inhoud ook gaandeweg. Meander bevat zowel verhalen van de diverse doelgroepen als interessante informatie en activiteiten die aansluiten bij hun leefwereld. Dat kan gaan van ‘luchtige’ onderwerpen over sportieve en culturele bezigheden, maar ook verhalen rond verlies en rouw, diabetes, dementie … Voor wat betreft de activiteiten richt het magazine zich naar inwoners die baat hebben bij ontspanning maar ook opleidingen rond mediawijsheid of gezonde voeding. Het is een magazine rond ‘welzijn’ in de breedste betekenis.

meander pelt

De Gemeente Pelt stapte mee in het project voor kindvriendelijke gemeenten. Dat is een label dat steden en gemeenten kunnen krijgen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. In het kader van dat project brengt Pelt een magazine waarin ze activiteiten voor kinderen in de kijker zetten. Ook hier is helder waarom de gemeente koos voor een extra magazine. Een lijst met activiteiten enkel voor kinderen is niet relevant in PLT Magazine, in het algemeen infomagazine maken ze een selectie van kindvriendelijke activiteiten, naast de andere.

Afbeelding3

Net zoals bij Diabetesliga zijn de lezers en de doelstellingen van de magazines verschillend genoeg om voor aparte magazines te kiezen.

Kom op tegen Kanker

Een laatste voorbeeld vinden we bij Kom op tegen Kanker. Ook zij zetten twee magazines in: Leven en Komop.

Leven is een magazine voor mensen met kanker en hun omgeving. Hiermee wil de organisatie mensen wie de ziekte treft, een hart onder de riem steken. Met verhalen van lotgenoten en informatie over de ziekte proberen ze de ziekte wat draaglijker te maken.

leven

Komop is een magazine voor actievoerders, vrijwilligers en medewerkers van Kom op tegen Kanker. Met dit magazine willen ze mensen motiveren zich blijven in te zetten voor de organisatie. Ze brengen er verhalen van actievoerders, berichten over de opbrengsten van de acties en tonen wat de organisatie dankzij die financiële steun allemaal kan verrichten.

komop

Gerelateerde blogs

 1. 12/6/2024Hoe integreer je duurzaamheid in je overheidsopdracht?
 2. 12/6/2024Met welke verplichtingen moet je rekening houden?
 3. 12/6/2024Welke kosten zijn er verbonden aan een magazine?
 4. 12/6/2024Wie doet wat in het creatieteam? Enkele voorbeelden ter inspiratie.
 5. 12/6/2024Hoe maak je een coverconcept?
 6. 12/6/2024Hoe maak je een goede backcover?
 7. 12/6/2024Hoe werk je met formats?
 8. 12/6/2024Hoe vat je de visie achter het magazine samen? TEMPLATE
 9. 12/6/2024Hoe stel je matrixen voor je magazine op? Leer uit het voorbeeld van 'Leven'.
 10. 12/6/2024Hoe verwerk je huisstijlelementen in het magazine? Enkele voorbeelden

Vind je het antwoord niet op je vraag?

Een van onze medewerkers helpt je graag verder in de community.

Stel je vraag in de community

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

 • 234_2imagine.png
 • LOGO_VP.jpeg
 • logo-og.png
Bedrijfsleden