Wie doet wat in het creatieteam? Enkele voorbeelden ter inspiratie.

Wie doet wat in het creatieteam? Enkele voorbeelden ter inspiratie.

Alle collega’s die meewerken aan het magazine vormen het creatieteam. De organisatie van dat team is afhankelijk van het aantal mensen dat je ter beschikking hebt, wat je uitbesteedt en hoe je te werk gaat. Het ene creatieteam is dus het andere niet. Hoe verdelen andere organisaties de taken?

Redacteurs, vormgevers, de eindredacteur … Allemaal behoren ze tot het creatieteam. Misschien werk je wel samen met externen? Of moet je het stellen met slechts enkele mensen? Tal van factoren bepalen mee hoe jij het creatieteam van het magazine organiseert. Ter inspiratie zetten we een aantal creatieteams op een rij.

Stad Kortrijk – Sien magazine

Sien magazine in cijfers:

 • Verschijnt 4 keer per jaar
 • Telt 28 pagina’s
 • 6 medewerkers van de Stad Kortrijk vervoegen het creatieteam

Sien Magazine is een ‘glossy’ magazine van de Stad Kortrijk waar mensen in armoede aan het woord komen. Met dat magazine wil de stad de mensen zelf, intermediairs en brugfiguren op de hoogte brengen van de verschillende initiatieven voor de kwetsbare doelgroep. Via verhalen waarin de doelgroep zich herkent, willen ze de lezer inspireren en informeren over waar ze recht op hebben.

Het creatieteam voor dit magazine bestaat uit 6 vaste leden:

 • Maarten, de programmaregisseur armoede
 • Laura, de communicatiemedewerker van de sociale dienst
 • Emmanuel, hoofdredacteur van SIEN en communicatiemedewerker van de centrale communicatiedienst van de stad
 • Isenoud, de hoofdredacteur van het stadsmagazine
 • Elke, verantwoordelijke interne communicatie (aangezien Elke oorspronkelijk voor het OCMW werkte, heeft ze wel wat affiniteit met de doelgroep)
 • Emile, kabinetsmedewerker van de bevoegde schepen

Het volledige creatieteam zit samen tijdens een redactievergadering om de topics voor de volgende editie te verzamelen. Dat gebeurt vlak nadat de vorige editie uitkomt. Aangezien het magazine mensen aan het woord laat die uit een kwetsbare doelgroep komen, is voeling hebben met de doelgroep zeer belangrijk. Niet alleen om te weten welke topics relevant zijn, ook om de verhalen te sprokkelen. Daarom vervoegen Laura en Maarten de redactievergadering. Zij weten ook wie ze moeten aanspreken om verhalen verder uit te werken.

Emmanuel is communicatiemedewerker bij de stad en redacteur voor Sien magazine. Hij schrijft alle artikels uit. Isenoud leest, samen met kabinetsmedewerker Emile, het magazine na.

Het magazine wordt altijd ter goedkeuring voorgelegd bij het college van schepenen en burgemeester.

Door de bevoegde schepen al van bij  het begin te betrekken, behouden ze de voeling met het beleid en de koers die de organisatie wil varen. Welke topics zijn belangrijk, en hoe willen ze die belichten? Die info heb je nodig om er met je artikel boenk op te zitten.

Klasse Magazine

Klasse Magazine in cijfers:

 • Verschijnt 4 keer per jaar
 • Telt 76 pagina’s
 • +/- 32 personen vervoegen de redactie voor de hele Klasse-werking

Klasse is een magazine voor leerkrachten en onderwijsprofessionals uitgegeven door de Vlaamse Overheid. De redactie telt niet alleen schrijvende redacteurs, maar ook vormgevers, developers, secretariaatsmedewerkers en een Lerarenkaart-team. 

Er bestaat geen vaste kern van magazine- of web-schrijvers. Redacteurs schrijven voor alle kanalen en hangen ook niet vast aan een bepaalde rubriek of format. Klasse werkt magazinedossiers 360° uit: met uitlopers en vertalingen naar de website en sociale media. 

De hoofdtaak van de videojournalisten is om videoreportages van bepaalde topics maken. Vormgevers houden zich hoofdzakelijk bezig met de vormgeving van de artikels, het magazine en de online content. Maar het is niet uitgesloten dat een videoredacteur of vormgever af en toe een stukje schrijft voor Klasse.  

De eindredacteurs

 • Denken mee na over de topics en briefen de redacteurs. 
 • Doen eindredactie op de artikels, zowel online als in het magazine. 
 • Zitten samen met de hoofd- en adjunct-hoofdredacteur om ervoor te zorgen dat het magazine - net als de andere kanalen - de koers blijft varen die de organisatie voor ogen heeft.  

De hoofdredactie zoomt uit op het magazine en bekijkt het in het geheel van de organisatie. De hoofdredacteur

 • Is verantwoordelijk voor de lange termijnvisie van het magazine en zorgt ervoor dat de topics stroken met de weg die de organisatie wil inslaan. 
 • Onderhandelt met externen, zoals bijvoorbeeld het bestuur. 
 • Geeft de laatste goedkeuring vooraleer het magazine in druk gaat. 

Elke week zit het hele redactieteam samen om te brainstormen over nieuwe artikels. Die brainstorm is niet enkel voor één bepaald kanaal. Ideeën worden concreet gemaakt: welke insteek, welk kanaal en welke vorm? Bijvoorbeeld: is het een zeer actueel thema, dan kan het niet wachten op de volgende editie van het magazine, en wordt het een online artikel. Later kan het topic meer in de diepte worden uitgewerkt in het papieren magazine, aan de hand van een interview met een expert bijvoorbeeld. 

Gemeente Pelt

PLT magazine in cijfers:

 • Verschijnt 10 keer per jaar
 • Telt 24 pagina’s
 • De 4 communicatiemedewerkers vormen het creatieteam

PLT magazine is het gemeentelijk infomagazine van de gemeente Pelt. Bij deze organisatie is het volledige communicatieteam ook het creatieteam van het magazine. Valerie Plessers, de communicatieverantwoordelijk bij de gemeente, is de eind- en hoofdredacteur van het magazine. Haar collega’s zijn redacteurs.

Op de redactieraad wordt het creatieteam aangevuld met communicatie-antennes. Dat zijn collega’s uit andere diensten die een communicatierol op zich nemen, maar geen communicatiemedewerker zijn. Zij zijn verantwoordelijk om thema’s en topics waarover er gecommuniceerd moet worden, mee te nemen naar de redactieraad. De redactieraad beperkt zich dus ook niet tot het magazine, maar staat in het teken van alle communicatiekanalen, dus werd het overlegmoment omgedoopt tot ‘contentplanning’.

Na de redactieraad selecteert het creatieteam welke topics in het magazine komen, en welke onderwerpen ze op andere kanalen brengen. Zo kunnen ze de inhoud voor de editieplank afkloppen.

Eens de topics geselecteerd zijn, gaan de redacteurs aan de slag en werken ze de artikels uit. Voor de foto’s bij de artikels zetten ze vrijwillige fotografen in. In ruil voor naamsbekendheid in het magazine, maken de fotografen met plezier foto’s.

Ook de vormgeving doen ze niet zelf, die besteden ze uit aan een extern bureau. Eens Valerie alle artikels voor eindredactie controleerde, stuurt ze de teksten door naar de vormgever die alles tot een geheel verwerkt.

Zo zie je maar, elke organisatie heeft een eigen manier van werken. Afhankelijk van de beschikbare middelen, tijd en wat je wel en niet uitbesteedt, kan de manier van werken verschillen. Op welke manier jij jouw creatieteam organiseert, is eigen aan de organisatie, er is geen standaard verdeling. Wat voor jouw organisatie de beste manier is, moet elk team voor zichzelf uitmaken.

Gerelateerde blogs

 1. 20/6/2024Hoe integreer je duurzaamheid in je overheidsopdracht?
 2. 20/6/2024Met welke verplichtingen moet je rekening houden?
 3. 20/6/2024Hoe maak je een coverconcept?
 4. 20/6/2024Hoe maak je een goede backcover?
 5. 20/6/2024Hoe werk je met formats?
 6. 20/6/2024Hoe vat je de visie achter het magazine samen? TEMPLATE
 7. 20/6/2024Hoe stel je matrixen voor je magazine op? Leer uit het voorbeeld van 'Leven'.
 8. 20/6/2024Hoe verwerk je huisstijlelementen in het magazine? Enkele voorbeelden
 9. 20/6/2024Hoe zet je magazinecontent op andere kanalen in?
 10. 20/6/2024Hoe vind je de 'why', oftewel de drijfveer van je organisatie?

Vind je het antwoord niet op je vraag?

Een van onze medewerkers helpt je graag verder in de community.

Stel je vraag in de community

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

 • 234_2imagine.png
 • LOGO_VP.jpeg
 • logo-og.png
Bedrijfsleden