Jongeren bereiken en aantrekken tot een museumbezoek - Luna Rosseel [Kortom Scriptieprijs]

Jongeren bereiken en aantrekken tot een museumbezoek - Luna Rosseel [Kortom Scriptieprijs]

Hoe bereik en trek je jongeren aan tot een museumbezoek? Dat onderzoek Luna Rosseel (Howest) in opdracht van In Flanders Fields Museum. In deze samenvatting kan je enkele tips lezen. Onderaan de pagina kan je haar bachelorproef downloaden. Ze won voor dit onderzoek een Kortom Award.

Het In Flanders Fields Museum is een interactief museum waar de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog tot leven wordt gebracht. Het museum mag elke dag vele bezoekers uit verschillende landen verwelkomen, maar jongeren in gezinsverband en individueel naar het museum halen blijft een uitdaging. Het doel van deze bachelorproef is om een manier te vinden om jongeren te bereiken en aan te zetten om naar het In Flanders Fields Museum te komen.

Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Hoe kan het In Flanders Fields Museum jongeren (10-18 jaar) in gezinsverband en individueel bereiken en aanzetten om naar het museum te komen tijdens het jaar 2024?”

Om een antwoord te geven op die onderzoeksvraag werd er een literatuurstudie, een onderzoek en een communicatieproduct uitgewerkt.

Deze bachelorproef start met de literatuurstudie. Tijdens deze fase was het belangrijk om te weten te komen welke wetenschappelijke bronnen er al bestaan omtrent dit onderwerp. Er worden thema’s besproken zoals het definiëren van de doelgroep (jongeren), het mediagebruik van jongeren, hoe cultuurinstellingen (kunnen) communiceren naar jongeren, welke communicatiekanalen er zijn en een eerste zicht op welke content jongeren aanspreekt. Er kon geconcludeerd worden dat er nog geen duidelijk beeld was over hoe musea naar jongeren kunnen communiceren en welke content jongeren aantrekt.

Daarom bestaat de volgende fase van deze bachelorproef uit een kwalitatief onderzoek. Aan de hand van een case study onderzoek en verschillende diepte-interviews met de doelgroep werd onderzoek gedaan naar de onderdelen die vanuit de literatuurstudie niet volledig waren. Het case study onderzoek onderzoekt hoe verschillende musea naar jongeren communiceren.

Bij de interviews werd de doelgroep 10 tot 18-jarigen gesplitst in 10 tot 15-jarigen met hun ouders en 16 tot 18-jarigen, omdat hun interesses ver uit elkaar liggen. De interviews focussen zich op welke content belangrijk is voor jongeren. Jongeren zien graag welke activiteiten er te doen zijn in een museum. Jongeren zien ook graag andere jongeren in content en verkiezen persoonlijke communicatie. Daarnaast zijn jongeren erg beïnvloedbaar door familie en vrienden, maar ook door OOH reclame en sociale media.

Ten slotte werd er met de input uit de literatuurstudie en onderzoek, een contentstrategie ontwikkeld waarin er een oplossing aangeboden wordt hoe het In Flanders Fields Museum jongeren kan bereiken en aanzetten om naar het museum te komen.

Vergelijkbare artikelen

  1. 20/5/2024Jongeren betrekken bij beleidsvorming - Emmelien Bergmans [Kortom Scriptieprijs]
  2. 20/5/2024Perceptie rond dak- en thuisloosheid bijsturen. Amaryllis De Groote [Kortom Scriptieprijs]
  3. 20/5/2024De interne communicatiemonitor: hoe organiseren Vlaamse bedrijven en organisaties hun interne communicatie? (2023)
  4. 20/5/2024Groot Gemeentelijk Communicatieonderzoek: meer communicatiewerk, nauwelijks meer middelen (2022)
  5. 20/5/2024Social profit communicatiescan - conclusies en aanbevelingen (2021)

Vind je het antwoord niet op je vraag?

Een van onze medewerkers helpt je graag verder in de community.

Stel je vraag in de community

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

  • LOGO_VP.jpeg
  • logo-og.png
  • 234_2imagine.png
Bedrijfsleden