Perceptie rond dak- en thuisloosheid bijsturen. Amaryllis De Groote [Kortom Scriptieprijs]

Perceptie rond dak- en thuisloosheid bijsturen. Amaryllis De Groote [Kortom Scriptieprijs]

Welke sensibiliseringsinitiatieven kunnen we gebruiken om de perceptie rond dak- en thuisloosheid bij te sturen en het taboe errond te doorbreken? Dat was de vraag waarop Amaryllis De Groote (Howest) een antwoord zocht in haar eindwerk. Ze werd voor dit onderzoek genomineerd voor de Kortom Scriptieprijs. Dit is de samenvatting. Onderaan het artikel kan je haar volledige bachelorproef downloaden.

Wanneer er in de media gesproken wordt over dak- en thuisloosheid en personen die zich in dergelijke situatie bevinden, gaat dit heel vaak gepaard met stereotiepe beelden en dit is niet representatief.

Het doel van deze bachelorproef is om een sensibiliseringsinitiatief op poten te zetten in functie van dit probleem. Daarnaast gaat het ook om het definiëren en kenmerken van daken thuisloosheid en de betrokkenen hierbij. Het doel is ook om mensen ervan bewust te maken dat dak- en thuisloosheid geen ver-van-mijn-bed-show is en dat het niet enkel gaat om het stereotiepe beeld van de man met de baard op het bankje. Dak- en thuisloosheid bespreekbaar maken hoort hier ook bij.

Het onderzoek is gebaseerd op volgende onderzoeksvraag:

Via welke sensibiliseringsinitiatieven kunnen we de foute perceptie rond dak- en thuisloosheid die momenteel bij de Zuid-West-Vlaming heerst, bijsturen en het taboe errond doorbreken?

Om een uitgebreid antwoord te verkrijgen op de onderzoeksvraag, werd eerst een literatuuronderzoek opgezet. Deze studie onderzocht verschillende aspecten, zoals W13 als welzijnsvereniging, dak- en thuisloosheid en al haar facetten. Vervolgens werden ook de begrippen perceptie, stereotypering en stigmatiserende beeldvorming verder onder de loep genomen. Tot slot, werd in het laatste hoofdstuk gefocust op sensibiliseren.

De informatie uit de literatuurstudie alleen is niet voldoende. Om die reden werd een kwalitatief onderzoek aan de hand van diepte-interviews opgezet om extra inzichten te vergaren in functie van het communicatieproduct. De focus lag hierbij op het sensibiliseren met betrekking tot beeldvorming en dak- en thuisloosheid. Er werden drie experts wonen/dak- en thuisloosheid, drie experts communicatie/sensibiliseren en één persoon die dak- of thuisloos is (geweest) geïnterviewd.

Dit onderzoek zorgde voor heel wat interessante inzichten: tips & tricks, aandachtspunten en persoonlijke perspectieven/noden. Deze zaken hadden voornamelijk betrekking tot sensibilisering. Over één iets waren alle respondenten het eens: persoonlijke verhalen aan bod laten komen. De opbouw van het communicatieproduct ligt idealiter in lijn met deze onderzoeksresultaten.

Om tot slot een oplossing te garanderen voor het probleem, werd een praktische toepassing, een communicatieproduct gemaakt: een sensibiliseringscampagne met als basis een guerrilla-actie. Deze campagne wordt ondersteund door de nodige formats en kanalen én kan worden ingezet door W13 om de foute perceptie rond dak- en thuisloosheid bij te sturen en het taboe rond deze thematiek te doorbreken.

Labels:

Gerelateerde blogs

 1. 21 februari 2024Jongeren bereiken en aantrekken tot een museumbezoek - Luna Rosseel [Kortom Scriptieprijs]
 2. 21 februari 2024Jongeren betrekken bij beleidsvorming - Emmelien Bergmans [Kortom Scriptieprijs]
 3. 16 november 2023De interne communicatiemonitor: hoe organiseren Vlaamse bedrijven en organisaties hun interne communicatie? (2023)
 4. 16 mei 2022Groot Gemeentelijk Communicatieonderzoek: meer communicatiewerk, nauwelijks meer middelen (2022)
 5. 11 maart 2021Social profit communicatiescan - conclusies en aanbevelingen (2021)
 6. 23 november 2020Communicatiewerkers aan het coronafront: onderzoek naar coronacommunicatie tijdens de eerste golf (2020)
 7. 14 november 2018Onderzoek naar de organisatie van de communicatiedienst (2018)
 8. 8 mei 2017Groot gemeentelijk communicatieonderzoek: communicatie gaat erop vooruit – maar niet overal (2017)

Vind je het antwoord niet op je vraag?

Een van onze medewerkers helpt je graag verder in de community.

Stel je vraag in de community

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

 • logo-og.png
 • LOGO_VP.jpeg
 • 234_2imagine.png
Bedrijfsleden