naar top

Direct marketing: de Gegevensbeschermingsautoriteit legt de spelregels uit

Direct marketing staat in de top 3 van de vragen, klachten of bemiddelingsverzoeken die de Gegevensbeschermingsautoriteit ontvangt. In een pdf van februari 2020 staan alle aanbevelingen en regels over dit thema.
In februari 2020 publiceert de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een aanbeveling over direct marketing

Sinds de inwerkingtreding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) op 25 mei 2018, ontving de GBA van zowel burgers als organisaties, 600 vragen over direct marketing. Daarom giet de GBA deze vragen in een verstaanbare gids voor direct marketing. 

Wat verstaat de GBA onder 'direct marketing'?

Direct marketing omvat een erg breed scala aan activiteiten, zoals het versturen van een nieuwsbrief, gerichte prospectie inclusief voor verkiezingsdoeleinden. De betrokken actoren zijn zeer talrijk: Het gaat van het bedrijf dat persoonlijke gegevens samenstelt en verhuurt aan het bedrijf dat de targeting uitvoert om te bepalen welke boodschap naar welke ontvangers en via welk kanaal moet worden gestuurd, tot het bedrijf dat de te verzenden inhoud vergelijkt of het bedrijf dat de resultaten van de campagne analyseert. Direct marketing is meestal een grootschalige operatie die veel mensen raakt.

Alexandra Jaspar van GBA : "We willen de verantwoordelijken van de bedrijven die actief zijn op alle niveaus van de direct marketingketen begeleiden en informeren. Iedereen moet deze regels onder de knie krijgen, zodat de burger niet wordt onderworpen aan onwettige praktijken. Elk van deze actoren moet zijn rol, verantwoordelijkheid en verplichtingen kennen. In de praktijk zien we dat veel actoren zich niet verantwoordelijk voelen en dat de naleving van de regels, de zaak is van de andere professionals die bij de operatie betrokken zijn."

GBA geeft de volgende definitie aan direct marketing: Elke communicatie, in welke vorm dan ook, gevraagd of ongevraagd, afkomstig van een organisatie of persoon en gericht op de promotie of verkoop van diensten, producten (al dan niet tegen betaling), alsmede merken of ideeën, geadresseerd door een organisatie of persoon die handelt in een commerciële of niet-commerciële context, die rechtstreeks gericht is aan een of meer natuurlijke personen in een privé- of professionele context en die de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt.

Een aanbeveling met duidelijke regels

Het Kenniscentrum van de GBA publiceert een aanbeveling met informatie over dit complexe ecosysteem, en meer bepaald over de regels die moeten worden nageleefd als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing. En dit op een zo praktisch mogelijk manier, aan de hand van voorbeelden en recente beslissingen.

Om ervoor te zorgen dat deze aanbeveling zo goed mogelijk de vragen van de sector beantwoordt en de meest voorkomende praktijken omvat, lanceerde de GBA in de zomer van 2019 een openbare raadpleging. Bovendien zal de GBA binnenkort vragen en antwoorden op haar website publiceren om de informatie nog toegankelijker te maken. 

De pdf is een dynamisch document, dat kan worden aangevuld en/of herzien in het licht van de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de standpunten die op Europees niveau worden ingenomen.

> Download de aanbeveling van de GBA
> De GBA zal eerstdaags ook een FAQ publiceren op haar website om de informatie nog vlotter toegankelijk te maken.