Vacature detail

 • Digital Marketeer en Creative
  Brussel, Soliciteren tot: 14-12-2023

  URL: /k/n597/vacancy/v/Digital-Marketeer-en-Creative/Brussel

 • Projectcoördinator communicatie (M/V/X)
  Brucity, Hallenstraat 4, 1000 Brussel, Soliciteren tot: 16-12-2023

  Werkgever Met ongeveer 4000 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnetwerk is de Stad Brussel een van de belangrijkste werkgevers in het Brussels Gewest. Het departement Diensten van de Secretaris is verantwoordelijk voor de public relations en externe communicatie van de Stad. Het departement is ook verantwoordelijk voor het toezicht van de Stad op verschillende overheidsdiensten, de werking van de gemeenteraadsvergaderingen en de administratieve sancties. De dienst Externe Communicatie voert campagnes om de acties van de Stad Brussel te promoten en deze te valoriseren in het kader van de strategie voor stadsmarketing. Functie Je ontwerpt communicatiestrategieën en -dragers, stemt de boodschap af op het doelpubliek en kiest de meest geschikte kanalen om het imago van de Stad Brussel te uniformiseren. Je zorgt ervoor dat de Stad Brussel een positief imago uitstraalt en dat de burgers op de hoogte worden gehouden over haar projecten en verwezenlijkingen. Bovendien adviseer je de verschillende departementen/kabinetten over hun communicatiecampagnes. Je werkt in een dynamisch, creatief team van 18 mensen (waaronder communicatieverantwoordelijken, grafisch ontwerpers, een art director, community managers, een taaladviseur en administratieve medewerkers) onder leiding van de directeur Externe Betrekkingen. Taken Je voert het strategische communicatieplan uit en past het grafisch charter toe met het oog op een eenduidig imago van de Stad. Je doet voorstellen voor projecten en je start projecten op om het imago van de Stad Brussel te verbeteren. Je creëert/begeleidt communicatiecampagnes, verzamelt informatie, analyseert behoeften, bepaalt de strategie, schrijft content, werkt samen met de art director en herleest de finale projecten voor ze worden verspreid. Je bent in staat om krachtige slogans/taglines en teksten voor communicatiecampagnes te bedenken. Je coördineert en verspreidt informatie om de communicatie van de Stad Brussel via alle kanalen te uniformiseren. Je stelt presentaties op en werkt de webpagina's bij in FR/NL. Je werkt nauw samen met de verschillende diensten van de Stad, de persvoorlichters van de kabinetten van de Burgemeester en de Schepenen, en de paragemeentelijke verenigingen. Profiel Je hebt een masterdiploma in communicatie en/of marketing. Of Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau A ( bestuurssecretaris). Als je je diploma in het buitenland hebt behaald dan is, behoudens enkele uitzonderingen, een door de Vlaamse overheid afgegeven gelijkwaardigheidserkenning verplicht (https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen). Ervaring in communicatie en projectmanagement is vereist (minimaal 2 jaar). Je bent geïnteresseerd in de Stad Brussel en haar werking. Je hebt ervaring met het beheer van een klantenportfolio. Je hebt een perfecte beheersing van geschreven en gesproken Frans of Nederlands, en je kunt je in beide talen uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent bijzonder creatief. Je hebt een sterke analytische geest met een focus op het vinden van oplossingen. Je kunt een netwerk opbouwen en met verschillende partners samenwerken. Je kunt je prioriteiten op een coherente manier vaststellen, rekening houdend met de omstandigheden. Je beschikt over uitstekende schriftelijke en verbale communicatievaardigheden. Je beheerst het MS Office-pakket. Kennis van grafische ontwerptools (Creative Cloud) is een pluspunt Aanbod Een vast en voltijds contract Maandelijks brutosalaris: minimum 3761,34 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen) - Je kunt een schatting maken van je salaris via onze online loonsimulator. Extralegale voordelen: maaltijdcheques, 100% terugbetaling van het MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid om aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering Regelmatige opleidingen Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola) Selectieprocedure Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief of een creatieve presentatie, samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 16/12/2023. Onvolledige kandidaturen (die niet alle vereiste documenten bevatten) worden niet in aanmerking genomen. Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief of de creatieve presentatie. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor geïnformatiseerde selectieproeven en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties. De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit. We moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. We zullen rekening houden met eventueel noodzakelijke aanpassingen, zowel bij de aanwervingsprocedure als bij de integratie.

  URL: /k/n597/vacancy/v/Projectcordinator-communicatie-MVX/Brucity-Hallenstraat-4-1000-Brussel

 • Medewerker communicatie (stage met vergoeding)
  Brussel, Soliciteren tot: 13-12-2023

  Histories is dé dienstverlenende erfgoedorganisatie voor erfgoedvrijwilligers. Wij ondersteunen heemkundigen, genealogen, traditiedragers, metaaldetectoristen en andere mensen en organisaties die vanuit passie zorgdragen voor cultureel erfgoed. Histories is ook een jonge organisatie in volle ontwikkeling. Daarom zijn we op zoek naar een frisse blik om mee de schouders te zetten onder ons creatieve en inspirerende communicatieaanbod. Heb je een vlotte pen en hou je ervan om inhoud te vertalen naar communicatiekanalen? Ben je gebeten door de mogelijkheden die digitale media bieden en ben je bovendien een goede planner? Dan is deze beroepsinlevingsstage bij Histories misschien iets voor jou! Gedurende een half jaar leer je bij ons vaardigheden en competenties die jouw kans op een job in de non-profitsector versterken. Je werkt samen met collega’s binnen een begeleid kader, leert al doende en bouwt enorm veel praktische ervaring op.  Wat kan je ervaren bij ons? Je werkt actief samen met de communicatiemedewerker aan de externe communicatie van Histories. Je onderhoudt onze sociale mediakanalen en zorgt ervoor dat de content calender up-to-date blijft. Je volgt de maandelijkse e-nieuwsbrief en de driemaandelijkse krant op. Je ondersteunt de communicatiemedewerker bij de uitrol of de ontwikkeling van interne procedures die onze externe communicatie verbeteren. Je meet en evalueert onze communicatie-inspanningen en houdt elke maand onze Key Performance Indicators (KPI’s) bij. Wat heb je ons te bieden? Teksten schrijven is echt je ding en je beschikt over goede redactionele vaardigheden. Je werkt nauwkeurig en planmatig. Je bent creatief, hebt zin voor initiatief en pakt problemen aan wanneer ze zich stellen. Je krijgt energie van het maken van reels, het schrijven van prikkelende captions voor op sociale media en het bedenken van de juiste call-to-actions voor in de nieuwsbrief. Je bent integer en toont verantwoordelijkheid naar je takenpakket en je collega’s toe. Als je al kennis hebt van MailChimp, Meta, LinkedIn, In Design en Canva is dat een plus. Je bent bij voorkeur in het bezit van een bachelor- of masterdiploma of hebt aantoonbare relevante ervaring. Je wil je inzetten voor een maatschappelijk doel en vrijwilligers ondersteunen in hun erfgoedpraktijken.  Wat bieden wij? We bieden een overeenkomst van (maximaal 6 maanden) voor een voltijdse beroepsinlevingsstage (BIS-stage) (37u30/week). De financiële vergoeding bedraagt 1.000 euro per maand aangevuld met een telewerkvergoeding en een vergoeding voor woon-werkverkeer. Je komt terecht in een organisatie met ervaren en gedreven medewerkers die participatief samenwerken. Je maakt deel uit van een open cultuur met aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling, onder meer met een persoonlijke stagebegeleider. Je stage omvat een afwisselend takenpakket. Je krijgt de kans om een sterke(re) positie op de arbeidsmarkt te verwerven door je competenties te ontwikkelen, een breed netwerk uit te bouwen en al doende te leren. Je vervult een belangrijke maatschappelijke opdracht: vrijwilligers ondersteunen bij hun erfgoedactiviteiten en hun waardevolle werk in de kijker zetten. Je werkt 2 dagen per week (maandag en vrijdag) op ons kantoor in hartje Brussel, vlakbij het Centraal station, en thuis. Via dagelijkse check-ins en tools zoals Slack en SharePoint hou je nauw contact met het team. Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, gender, origine, beperking of handicap. Interesse? Stuur ten laatste op 13 december 2023 je cv en motivatiebrief per e-mail naar vacature@histories.be met een duidelijke vermelding van ‘kandidatuur BIS communicatie’. Het is belangrijk dat je in deze brief duidelijk maakt wat jouw verwachtingen zijn van de stage, welke vaardigheden je wil inzetten en hoe deze stage past in jouw loopbaanontwikkeling.  Op basis van deze motivatie en het curriculum vitae, wordt een eerste selectie gemaakt. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een thuisopdracht te maken en deze voor te stellen tijdens een gesprek op 18 of 21 december 2023. In het selectieproces leggen we de focus op competenties van mensen en zorgen we ervoor dat kandidaten gelijke kansen krijgen, ongeacht hun geslacht, genderidentiteit, geaardheid, afkomst, functiebeperkingen, leeftijd of levensbeschouwing.  Indien je nog vragen hebt over deze vacature kan je contact opnemen met info@histories.be. Meer informatie over Histories kan je vinden op www.histories.be. 

  URL: /k/n597/vacancy/v/Medewerker-communicatie-stage-met-vergoeding/Brussel

 • Senior Projectleider Communicatie
  Gent, Brussel en Antwerpen, Soliciteren tot:

  Over ons Common Ground maakt als adviesbureau ruimte voor duurzame transitieprojecten. We brengen experten, overheden, middenveldorganisaties en burgers samen om innovatieve en verantwoorde oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen vorm te geven. We zetten de samenwerking tussen deze actoren op, brengen inhoudelijke expertise in, werken communicatie uit naar een breed publiek en zetten zo de beweging naar een toekomstgerichte transitie mee in. Onze focus ligt op ruimtelijke projecten in domeinen zoals stadsvernieuwing, infrastructuur, mobiliteit, water, energie en open ruimte. We werken voor publieke en private opdrachtgevers en tekenen vaak met verschillende partners in op een opdracht. We bieden ondersteuning en advies op het vlak van stakeholdermanagement en procesregie, beleid en onderzoek, participatie en communicatie en sociaal-ruimtelijke dynamieken. Functieomschrijving Concreet zijn we op zoek naar een expert in communicatie met veel goesting om richting te geven aan grote en complexe projecten. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het begeleiden en opzetten van communicatietrajecten. Je zult zelfstandig leiding geven aan deze trajecten, waarbij nauwe samenwerking met inhoudelijke collega’s essentieel is. Als projectleider schrijf je adviezen die door andere collega’s verder kunnen worden uitgewerkt. Bovendien denk je actief mee over de groeistrategie van onze organisatie en hoe we een grotere impact kunnen realiseren. Je bent in grote lijnen zelfstandig verantwoordelijk voor: - Het ontwikkelen van communicatiestrategieën op basis van maatschappelijke tendensen; - Het opstellen van communicatieplannen om impact en beweging te creëren bij je doelpubliek; - Het uitvoeren en begeleiden van acties, zowel online als offline; - Het project management waaronder opmaken van budgetten, opstellen van planningen en bewaken van deadlines; - Het toepassen van methodologische en projectmatige benaderingen met ruimte voor creatieve ideeën. Wie zoeken we - Minimaal 5jaar ervaring in communicatie, bv. als adviseur, accountmanager, projectmanager; - Een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring; - Ervaring met mediacampagnes, overheidscommunicatie, sensibiliserings- en activeringscampagnes, sociale media/online communicatie en/of persadvies; - Kennis over transitieprojecten in mobiliteit, stadsontwikkeling, infrastructuur, klimaat en wat de voor de samenleving betekenen; - Nauwgezet, analytisch, georganiseerd en creatief; - Kennis van gedragsinzichten, nudging en andere relevante kaders uit de sociale en cognitieve psychologie; - Bij voorkeur tweetalig (Nederlands, Frans). Wat wij jou bieden - Boeiende klanten en strategische transitieprojecten in diverse sectoren, met een focus op maatschappelijk meerwaarde; - Een afwisselende job in een bedrijf met een sterke groeidynamiek en ambitie; - Een omgeving waar duurzame transitie en ondernemingszin centraal staan om tot resultaat te komen; - Een aantrekkelijk verloningspakket met uitgebreide voordelen, afgestemd op jouw ervaring en prestaties; - Een kantoorlocatie in Gent, Brussel en Antwerpen met flexibiliteit tot thuiswerk.

  URL: /k/n597/vacancy/v/Senior-Projectleider-Communicatie/Gent-Brussel-en-Antwerpen

 • Medior Projectleider Communicatie
  Gent, Brussel en Antwerpen, Soliciteren tot:

  Over ons Common Ground maakt als adviesbureau ruimte voor duurzame transitieprojecten. We brengen experten, overheden, middenveldorganisaties en burgers samen om innovatieve en verantwoorde oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen vorm te geven. We zetten de samenwerking tussen deze actoren op, brengen inhoudelijke expertise in, werken communicatie uit naar een breed publiek en zetten zo de beweging naar een toekomstgerichte transitie mee in. Onze focus ligt op ruimtelijke projecten in domeinen zoals stadsvernieuwing, infrastructuur, mobiliteit, water, energie en open ruimte. We werken voor publieke en private opdrachtgevers en tekenen vaak met verschillende partners in op een opdracht. We bieden ondersteuning en advies op het vlak van stakeholdermanagement en procesregie, beleid en onderzoek, participatie en communicatie en sociaal-ruimtelijke dynamieken. Functieomschrijving Concreet zijn we op zoek naar een medewerker in communicatie met veel goesting om richting te geven aan communicatieopdrachten binnen grote en complexe projecten. Je hebt de ambitie om op termijn zelfstandig deze projecten te trekken. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het begeleiden en opzetten van communicatietrajecten in nauwe samenwerking met inhoudelijke collega’s. Als toekomstig projectleider schrijf je adviezen die door andere collega’s verder kunnen worden uitgewerkt. Bovendien denk je actief mee over de groeistrategie van onze organisatie en hoe we een grotere impact kunnen realiseren. Je bent mits afstemming met een senior coach verantwoordelijk voor: - Het ontwikkelen van communicatiestrategieën op basis van maatschappelijke tendensen; - Het opstellen van communicatieplannen om impact en beweging te creëren bij je doelpubliek; - Het uitvoeren en begeleiden van acties, zowel online als offline; - Het project management van communicatieopdrachten waaronder opmaken van budgetten, opstellen van planningen en bewaken van deadlines. Wie zoeken we - Minimaal 3jaar ervaring in communicatie, bv. als adviseur, projectmanager; - Een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring; - Ambitie volwaardig projectleider te worden; - Ervaring met mediacampagnes, overheidscommunicatie, sensibiliserings- en activeringscampagnes, sociale media/online communicatie en/of persadvies; - Kennis over transitieprojecten in mobiliteit, stadsontwikkeling, infrastructuur, klimaat en wat de voor de samenleving betekenen; - Nauwgezet, analytisch, georganiseerd en creatief; - Kennis van gedragsinzichten, nudging en andere relevante kaders uit de sociale en cognitieve psychologie; - Bij voorkeur tweetalig (Nederlands, Frans). Wat wij jou bieden - Boeiende klanten en strategische transitieprojecten in diverse sectoren, met een focus op maatschappelijk meerwaarde; - Een afwisselende job in een bedrijf met een sterke groeidynamiek en ambitie; - Een omgeving waar duurzame transitie en ondernemingszin centraal staan om tot resultaat te komen; - Een aantrekkelijk verloningspakket met uitgebreide voordelen, afgestemd op jouw ervaring en prestaties; - Een kantoorlocatie in Gent, Brussel en Antwerpen met flexibiliteit tot thuiswerk.

  URL: /k/n597/vacancy/v/Medior-Projectleider-Communicatie/Gent-Brussel-en-Antwerpen

 • Medewerker pers en communicatie
  Brussel, Soliciteren tot: 6-12-2023

  URL: /k/n597/vacancy/v/Medewerker-pers-en-communicatie/Brussel

 • Werkstudent communicatie/talen/vertaalkunde (betalend)
  Vilvoorde, Soliciteren tot:

  Het AZ Jan Portaels kreeg onlangs de definitieve goedkeuring voor de bouw van het nieuwe “Ziekenhuis van de toekomst” als enige regionaal ziekenhuis in de Noordelijke Vlaamse rand. Hierbij zal ingezet worden op een duurzame en wendbare infrastructuur waar de patiënten centraal staan en de beste zorg krijgen. Binnen dit nieuwe gezondheidshuis zullen we ten volle investeren in preventieve zorg, geïntegreerde zorgverlening en een omzetting van klassieke hospitalisaties naar daghospitalisaties. Het gezondheidshuis zal met haar ruime capaciteit volop inzetten op een samenwerking met de eerstelijnszorg zoals huisartsen en thuisverpleegkundigen, maar gaat ook op zoek naar partnerschappen met bijvoorbeeld andere BRIANT-netwerk ziekenhuizen voor bepaalde ondersteunende activiteiten. Ook duurzaamheid speelt in het plan een belangrijke rol. Zo zullen we in het ziekenhuis van morgen investeren in een energiezuinig gebouw aan de hand van hernieuwbare bronnen. De ligging van het terrein, op wandelafstand van het station van Vilvoorde en de stadskern, biedt tevens de mogelijkheid tot duurzame mobiliteit, ook voor onze medewerkers. Kan jij je vinden in deze toekomstvisie en wil je graag meewerken aan/in het nieuwe gezondheidshuis? Ter versterking van onze dienst communicatie zijn we momenteel op zoek naar een communicatie assistent(e). Jouw functie: Het grafisch ontwerpen van affiches, flyers, brochures, filmpjes,… volgens de AZJP-huisstijl is één van je belangrijkste taken. Je hebt oog voor het selecteren van de gepaste afbeeldingen en/of foto’s en giet alles in een sprekende lay-out. Je doet dit samen met 2 andere communicatie-collega's. Je schrijft mee aan teksten voor allerhande publicaties zoals het intern communicatieplatform, brochures, affiches, sociale media, persteksten,… Je werkt nauw samen met onze HR-afdeling voor de ondersteunende uitwerking van onze Employer Branding. Je ondersteunt je collega inzake de coördinatie en de verspreiding van alle interne of externe communicatie (website, sociale media, Spencer). Samen met je collega's brainstorm je over nieuwe opportuniteiten en campagnes. Krijg je het warm van deze taken? Dan hebben wij de perfecte studierelevantie bijbaan voor jou waar je alvast kan proeven van het professionele leven binnen de zorgsector. - Je bent student Bachelor/Master opleiding binnen Communicatie/Marketing/Talen/Vertaalkunde - Je bent creatief aangelegd en houdt van grafische vormgeving en copywriting. - Je bent een expert in alles wat digitaal en online is. SEO is bekend terrein voor jou. - Je hebt een vlotte PC kennis en bent een krak in grafisch programma’s. - Kennis van de gezondheidszorg is een pluspunt of je hebt een sterke interesse om jezelf hierin te verdiepen. - Je bent betrouwbaar en behandelt informatie vertrouwelijk wanneer nodig. - Je neemt graag initiatief, bent resultaatgericht en kan prioriteiten stellen. - Je bent een echte teamspeler en communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk. Kennis van het Frans is een sterk pluspunt. - Je stelt je flexibel op, af en toe ’s avonds of in het weekend werken, schrikt je niet af. Ons aanbod: - Een contract bepaalde duur gedurende 1 schooljaar van 1 dag/week. - Meeschrijven aan het fantastische verhaal van ons nieuw ziekenhuis - Voordelig tarief bij hospitalisatie en ambulante zorg in AZ Jan Portaels - Ondanks dat wij een grote organisatie zijn, verdwijn je niet in de anonimiteit. Iedereen kent iedereen, en het is die sfeer die ervoor zorgt dat men zich makkelijk thuis voelt. Tevreden en vriendelijke medewerkers maken tevreden patiënten. Jouw eerste opdracht binnen deze functie? Ons verbazen met een originele CV en wervelende motivatiebrief! ;-)

  URL: /k/n597/vacancy/v/Werkstudent-communicatietalenvertaalkunde-betalend/Vilvoorde

 • (Junior) Communicatieadviseur
  Brussel, Soliciteren tot: 14-6-2023

  Om ons team in Brussel centrum te versterken zijn we op zoek naar een (junior) communicatieadviseur. Een enthousiaste all-round collega met een passie voor strategie en communicatie. Je weet wat een stakeholder is, je begrijpt hoe de wereld in elkaar zit (voor een stukje alvast), je volgt de actualiteit op de voet en je bent ambitieus om, samen met ons, te groeien. Iemand overtuigen zit in je bloed, de zin om de juiste argumenten te vinden evenzeer. Je bent zelfzeker en hebt zin om gezond beter te worden in wat je doet. Als communicatieadviseur voer je research uit om de juiste communicatiestrategieën mee op te stellen. Je begeleidt workshops, je maakt stakeholderanalyses, schrijft persberichten en bereidt nota’s voor. FUNCTIEOMSCHRIJVING: • Je werkt als communicatieadviseur inhoudelijk mee aan het uitdenken van communicatiestrategieën. • Je bent betrokken bij de vertaling van de strategie in concrete acties en middelen. • Je schrijft vlotte persberichten, nieuwsbrieven, web- en brochureteksten. • Je staat in voor het voeden, opvolgen en monitoren van online en offline communicatiekanalen. • Je weet ook operationeel van aanpakken en ondersteunt de organisatie van workshops en publieksmomenten. PROFIEL: • Je bezit een Masterdiploma in communicatie of gelijkwaardig. • Je hebt bij voorkeur een eerste, relevante werkervaring achter de rug of je weet ons te overtuigen met je enthousiasme. • Je hebt een vlotte pen. • Je hebt een hands-on mentaliteit. • Je bent gedreven en enthousiast. • Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden in het Nederlands • Een grondige kennis van Frans en Engels is een sterk pluspunt. AANBOD: • Je maakt deel uit van een jong en ambitieus bedrijf. • Je volgt boeiende projecten van op de eerste rij en geeft ze mee vorm. • Je werkt in een meertalige context. • Een job met veel afwisseling en een grote autonomie. • Er wordt gezorgd voor interne opleiding en professionele aansturing. • Gebaseerd op je ervaring en competenties stellen we een aantrekkelijk salarispakket samen. • Een toffe werkplek vlakbij het station Brussel centraal

  URL: /k/n597/vacancy/v/Junior-Communicatieadviseur/Brussel

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

 • 234_2imagine.png
 • LOGO_VP.jpeg
 • logo-og.png
Bedrijfsleden