Creatie - Je magazine maken

Telkens een nieuwe editie van het magazine maken, is een hoop werk. Daarom verzamel je mensen om je heen die je hierbij kunnen helpen. Iedereen heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden, die spreek je goed af. Verder houdt iedereen zich aan de gemaakte afspraken en deadlines. 

Team aan het werk stockphoto

Wie doet wat in het creatieteam? Enkele voorbeelden ter inspiratie.

Visie (tunnel)

Hoe vat je de visie achter het magazine samen? TEMPLATE

linkpreview magazinecontent op meerdere kanalen

Hoe zet je magazinecontent op andere kanalen in?

Fotograaf foto

Hoe zet je vrijwillige fotografen in voor het magazine?

collega's

Hoe maak je een briefing voor communicatie-antennes? - TEMPLATE

redactie

Wat staat er in een redactiestatuut?

jon-tyson-PXB7yEM5LVs-unsplash.jpg

Tegen welke onderwerpen zeg je ‘nee’ voor het magazine?

Magazine lezen

Welke misvattingen leven er over duidelijke taal?

Check, unsplash

Hoe voer je eindredactie op je magazine uit? Met deze checklist verlies je niets uit het oog.

Kortompedia (+)

De artikels uit Kortompedia zijn enkel toegankelijk voor leden van Kortom.

Hoe werk je samen met vrijwillige fotografen?

Moet je toestemming vragen om beelden te nemen of te publiceren?

In welke gevallen moet je géén toestemming vragen om een foto te nemen of te publiceren?

Wat doe je als er minderjarigen op je foto of video staan?

Waar vind je websites voor rechtenvrij beeldmateriaal?

Mag je beelden die vallen onder Creative Commons zomaar gebruiken?

Opdrachten uitbesteden: hoe schrijf je een bestek uit? Tips uit de praktijk.

Hoe groot moet mijn foto zijn voor drukwerk?

Hoe schrijf je een artikel voor een magazine?

Welke foto’s kies je voor een magazine?

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

  • 234_2imagine.png
  • LOGO_VP.jpeg
  • logo-og.png
Bedrijfsleden