naar top

Case - De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) screent haar communicatie op diversiteit

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de Brusselse overheid die het Nederlandstalig leven er ondersteunt en uitbouwt. Ze organiseert ontmoetingsmomenten, sportactiviteiten en speelpleinen.

Kwetsbare groepen zoals laaggeletterden, nieuwkomers en mensen in armoede voelden zich te weinig aangesproken door de communicatie en vonden daardoor niet altijd hun weg naar activiteiten. Gezien de grote diversiteit in het Brussels Gewest, moest dit beter. Het doel van de VGC: meer inclusieve communicatie om de drempels tot haar aanbod te verlagen.

In samenwerking met de Thomas Moore hogeschool ontwikkelde de VGC twee tools. Een online vragenlijst voor communicatie-technische screenings van gedrukte en digitale communicatiekanalen. Daarnaast is er een leidraad voor focusgroepsgesprekken. Daarmee screenden ze communicatie-acties en organiseerden ze 9 focusgroepen met mensen uit de doelgroep die hun mening gaven over drukwerk, websites en facebookposts. Centrum voor Basiseducatie Brusselleer, het Huis van het Nederlands Brussel, het Agentschap Integratie en Inburgering – bon en het Brussels Platform Armoede werkten daaraan mee.

De resultaten van deze analyse? Verschillende teksten waren te lang of te moeilijk en de beelden waren soms niet opvallend genoeg. De VGC paste haar communicatie aan: minder tekst, meer visuele focus, ze bracht deelnemers in beeld, nam getuigenissen op en werkt meer met tabellen. Dit alles leidde tot meer open en inclusieve communicatie.

Wil je dit traject ook in jouw organisatie doen? Beide tools kan je gratis gebruiken. Surf hiervoor naar: www.vgc.be/toegankelijke-communicatie 


Lees ook:

Case - Samenlevingsopbouw: samen van 't straat met streetvideo

Artikel - 5 tips om een diverse doelgroep te bereiken

Meer artikels uit het magazine Kortom Revue