naar top

Sterk merk, veel werk?

Hoe zorg je voor een consistent beeld van je stad, ondanks de vele submerken? Hoe maak je van je gemeente een sterk merk waarbij mensen de juiste associaties leggen? Uit de webinar ‘Branding in lokale besturen’ met Patrick Janssen selecteerden we vijf tips die je hierbij kunnen helpen.

Neem (g)een vliegende start

Voorbereiding is alles. Respecteer het communicatieproces en denk na over je doel, boodschap, kanalen, enzovoort. Je communicatieplan moet eerst helemaal duidelijk zijn.

Als je anderen moet overtuigen om voor een nieuwe of betere huisstijl te gaan, zorg dan voor een voorbereiding met impact. Zet bijvoorbeeld alle bestaande submerken van je organisatie of bestuur naast elkaar. De nood aan een consistent merk zal meteen duidelijk worden, en het gesprek verloopt daardoor vlotter.

Zo waren er in Oostende veel sublogo’s vóór de lancering van een nieuwe huisstijl.

De stad Mechelen deed een gelijkaardige oefening om de toenmalige huisstijl in kaart te brengen en zo het debat te openen.

Praat met je burgemeester of schepen

Het is belangrijk om de bevoegde mandataris (schepen of burgemeester) te betrekken vanaf de start en tijdens het proces. Praat, ga in discussie en werk samen aan oplossingen waar zoveel mogelijk betrokkenen zich in vinden. Zorg ervoor dat de discussie dieper gaat dan kleuren en lettertypes, en ontwikkel een huisstijl die aansluit bij de cultuur van je organisatie.

Choose your battles. Niet elk idee zal warm onthaald worden, slik daarom mislukkingen door en blijf strijden naar een resultaat waar je als communicatiedienst achter staat.

Eerst tekenen, daarna kleuren

Het is verleidelijk om je bij een nieuwe huisstijl te focussen op de grafische elementen zoals het logo en de kleuren. Denk verder en zorg dat er ook een inhoudelijke match is. Past het logo bij het DNA en de positionering van de organisatie? Stel dit eerst scherp, en begin dan pas in te kleuren.

Het is niet nodig om je nieuwe huisstijl groots aan te kondigen. Introduceer de huisstijl in het straatbeeld, en wacht geduldig af. Het duurt tot 6 maanden vooraleer een nieuw beeld door het grote publiek wordt opgemerkt. Net wanneer jij als communicatiedienst denkt dat het tijd is voor iets nieuws, heeft het publiek opgemerkt dat er iets is veranderd.

Zorg er voor dat je logo sterk en divers is zodat het altijd opvalt. Zo verdrinkt jouw logo niet als het samen wordt gebruikt met die van partnerorganisaties. Het is cruciaal dat een logo in verschillende formaten toepasbaar is.

Stad Oostende zorgde voor deze uiteenlopende toepassingen.

Balanceer tussen strikte regels en vrijheid

Verschillende diensten en submerken, zoals bijvoorbeeld de kunstacademie, dragen de nieuwe huisstijl uit. Wees daarom strikt, maar bouw voldoende vrijheid in. Je kan bijvoorbeeld een extra kleur per merk toelaten, zo is hun eigen stijl herkenbaar maar toch ingebed in het grote geheel.

Stad Roeselare wil de komende jaren op die manier inzetten op een meer consistent gebruik van hun huisstijl. Nu worden sommige opdrachten nog te vaak geïsoleerd bekeken en behandeld. Het resultaat is vaak een geslaagde campagne, maar als je alle campagnes naast elkaar legt, ontbreekt het algemene Roeselare-gevoel.

Interne grafici vinden het vaak beperkend om in een strikt kader te werken. Laat hen daarom zien dat het werkt, toon resultaten, toon voor en na. Je kan grafici ook op andere manieren vrijheid geven. Zo speelt stad Mechelen met hun logo en huisstijl op verschillende creatieve, maar toch zeer herkenbare, manieren.

Wees fier als communicatiedienst

Wees fier als communicatiedienst! Mandatarissen hebben beslissingsbevoegdheid, maar de kennis zit bij jullie. Gebruik die om argumenten te onderbouwen.

Zorg voor voldoende ‘macht’ als communicatiedienst. Andere diensten hebben soms een eigen communicatiebudget, maar laat hen niet los. Bouw een goedkeuringsproces uit waardoor de communicatiedienst kan aftoetsen of andere diensten de huisstijlnormen respecteren.

Wees van bij de start op de hoogte van projecten, creëer een flow waarbij je niet vergeten wordt. Zo zorg je ervoor dat de communicatiedienst niet enkel uitvoerend werk doet, maar mee beslist van bij de start.

Veel succes bij de uitbouw van jullie huisstijl.

Heb je nog vragen of een ultieme tip? Wil je ook jouw ervaringen delen? Plaats het in de community of laat het ons weten via info@kortom.be of 050 31 14 31.