naar top

Redactienota van stedelijk informatieblad hblad van stad Harelbeke

Hieronder vind je het redactiestatuut van stad Harelbeke (dat ondertussen al enkele jaren oud is, maar nog niet gedateerd). Dat statuut werd, samen met een conceptnota over het (toen) vernieuwde stadsmagazine, op het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd. Niet alles wat er in staat wordt tot op de letter gevolgd, maar het geeft een houvast en zet de lijnen uit, zowel voor de administratie als voor de politici.
Auteur: Stad Harelbeke Publicatie datum: 2017