naar top

Stad Diksmuide - afsprakennota bewonersplatformen

Bij 'downloads' vind je de afsprakennota tussen de dorpsraden/bewonersplatforms en het stadsbestuur van Diksmuide in het kader van de dorpsparticipatie.
Auteur: Diksmuide Publicatie datum: 2011