Inschrijvingsreglement voor activiteiten van Kortom vzw

Kortom vzw organiseert kwalitatieve opleidingen, netwerksessies, workshops, collegagroepen en activiteiten aan voordelige prijzen en soms gratis voor Kortomleden. Dat doet Kortom in de eerste plaats vanuit en door haar werking voor overheden en socialprofitorganisaties. Kortom vzw doet daarvoor een beroep op eigen experten, externe experten en praktijkverhalen. Om dat goed te doen baseren we ons op dit onderstaande inschrijvingsreglement.

Kortom vzw zal hier geen uitzonderingen op toestaan. Alvast bedankt voor jullie begrip.

Facturatie en betaling

 • Na het inschrijven via Kortom.be ontvang je automatisch eerst een bevestiging van de inschrijving per mail.
 • Facturatiegegevens en/of bestelbonnen kunnen bij de online inschrijving toegevoegd worden tot en met de dag van de activiteit. Kortomleden kunnen hun inschrijving aanpassen via hun Kortomprofiel op Kortom.be. In de bevestigingsmail naar de deelnemers staat dit ook vermeld.
 • De factuur maken we op na de opleiding, conform de facturatiegegevens die ons gestuurd worden.
 • Elke factuur moet ten laatste op de vermelde vervaldatum (30 dagen na de factuurdatum) betaald worden.
 • Als deze termijn niet gerespecteerd wordt, sturen we je een eerste betalingsherinnering per mail. Wanneer dan nog geen betaling volgt, zien we ons genoodzaakt om een aangetekende brief te sturen en wordt het verschuldigde bedrag automatisch verhoogd met 25 euro aanmaningskosten.
 • Verplaatsingskosten zijn voor rekening van de deelnemer en kunnen in geen geval verhaald worden op Kortom, ook bij annulatie van de vorming.

Kortom Online

 • Kortom vzw biedt online webinars aan onder de noemer Kortom online en communicatie START-UP. Deze webinars worden opgenomen. De opname kan beschikbaar worden gemaakt via kortom.be zodat die kan herbekeken worden. Als je je aanmeldt voor een webinar ga je ermee akkoord dat de webinar wordt opgenomen en beschikbaar kan worden gesteld door Kortom aan derden. Wie niet in beeld wil komen, kan de camera uitschakelen.

Deelname annuleren

 • Een annulatie is enkel geldig als je je afmeldt via kortom.be (te vinden in jouw persoonlijke Kortom-profiel). Je kan tot en met één week voor aanvang online annuleren. Wil je na deze datum annuleren? Of is er iets niet duidelijk bij jouw annulatie, mail naar info@kortom.be. De datum van verzending is de datum die geldt voor de toepassing van de annulatievoorwaarden.
 • Je kan kosteloos annuleren tot en met één week voor de aanvang van de opleiding. Annuleer je na deze datum, dan ben je het volledige deelnamegeld verschuldigd.
 • Een annulatie met doktersattest is enkel geldig als je Kortom zo snel mogelijk en uiterlijk op de dag van de opleiding verwittigt. In dat geval ben je de helft van de deelnameprijs verschuldigd om onze vaste en niet-recupereerbare kosten te dekken. Verwittig je na de opleiding dan ben je de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • Een collega sturen in jouw plaats kan uiteraard en is kosteloos. We vinden het wel fijn als je dit even meldt via mail.
 • Wie annuleert kan het reeds betaalde bedrag in geen geval overdragen naar een andere vorming of een zelfde vorming op een ander moment
 • Ben je ingeschreven maar kan je zelf niet komen? Elke ingeschrevene heeft het recht om achteraf de documentatie van de vorming digitaal te bekijken via het persoonlijke Kortom-profiel.

Annulatie of wijziging door Kortom

Kortom vzw kan beslissen om een activiteit niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet bereikt wordt of wanneer er sprake is van overmacht. We sturen in dat geval uiteraard geen factuur.

Kortom kan ook omwille van organisatorische redenen beslissen een opleiding te laten doorgaan op een andere plaats of tijdstip of een andere lesgever in te schakelen dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De cursist wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. 

Privacy en jouw gegevens

Kortom vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens (en dat jouw privacy wordt gerespecteerd). Hieronder geven we een overzicht van welke informatie wij precies bijhouden en wat we ermee doen. Heb je hierover vragen? Wil je geschrapt worden uit onze databank? Stuur ons zeker een mail (info@kortom.be) en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens, steeds met het nodige respect voor de GDPR (Verordening EU 2016/679) en alle andere relevante wettelijke bepalingen.

Zo delen we deelnemerslijsten niet digitaal met de deelnemers tijdens dagopleidingen. Enkel op congressen en grote studiedagen vind je op papier de deelnemerslijst (naam, organisatie en keuzesessies). Dat hoort bij de service die we jou aanbieden als dienstverlening. Heb je vragen hierover, mail gerust naar info@kortom.be.

Deelnemerslijsten met beperkte gegevens (geen contactgegevens) worden gedeeld met docenten, met de uitdrukkelijke vermelding dat ze enkel gebruikt mogen worden om de opleiding inhoudelijk beter aan te passen aan de doelgroep.

Er worden tijdens opleidingen sfeerfoto’s genomen die we delen op de sociale media van Kortom (Facebook en Instagram) en gebruiken voor de digitale nieuwsbrief. Dat kan je te allen tijde weigeren. Mail naar info@kortom.be.

Meer lezen over wat we doen en niet doen met jouw data, lees je in  ons privacystatement.

Opmerkingen, tips of klachten?

Heb je in de tussentijd een opmerking of tip over ons privacybeleid, laat het ons dan even weten op info@kortom.be. Je kan ten allen tijde via deze weg ook jouw gegevens opvragen, en vragen om deze te wijzigen of te verwijderen.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

 • 234_2imagine.png
 • logo-og.png
 • LOGO_VP.jpeg
Bedrijfsleden