Welke initiatieven en campagnes zijn er voor de verkiezingen van oktober 2024?

Welke initiatieven en campagnes zijn er voor de verkiezingen van oktober 2024?

De stemplicht verdwijnt bij de lokale verkiezingen van 2024. Heel wat middenveldorganisaties nemen initiatieven om jongeren, kansengroepen of andere doelgroepen te informeren en te motiveren gebruik te maken van hun stemrecht. In dit artikel geven we een overzicht van deze initiatieven. 

1. Campagne Agentschap Binnenlands Bestuur

Het Agentschap Binnenlands Bestuur plant een informatiecampagne. Extra info hierover volgt.

2. Campagne ‘Ieders stem telt’

Ieders Stem Telt is een campagne van 25 middenveldorganisaties, getrokken door SAAMO. De campagne focust zich op mensen in een kwetsbare situatie en streeft naar de participatie van alle groepen in de samenleving.

Ieders Stem Telt biedt ondersteuningsmateriaal waarmee eerstelijnswerkers lokaal aan de slag kunnen om de nieuwe spelregels bij de verkiezingen uit te leggen. Daarnaast motiveert de campagne ook om een weloverwogen keuze te maken en te gaan stemmen.

Bron en meer informatie via https://iedersstemtelt.be/

3. ’t Is aan u: campagne naar jongeren

’T is aan u is een campagne van De Ambrassade gericht op de jongeren die voor het eerst hun stem mogen uitbrengen in 2024. Enerzijds willen ze jongeren informeren en bieden ze op hun website heel wat antwoorden op FAQ’s. Anderzijds ondersteunen ze jeugdwerkers en leerkrachten met toolkits om een les of workshop voor te bereiden.

Bron en meer informatie www.tisaanu.be

4. Debattle!: Informatie voor jongeren

800.000 jongeren mogen voor het eerst een stem uitbrengen tijdens de lokale verkiezingen van 2024. Om hen te informeren en te activeren organiseert Bataljong vzw Debattle. Het project focust op jongeren en jeugdraden. Met het project willen ze jeugdraden faciliteren om hun slagkracht te vergroten en hun stem een plaats te geven in de nieuwe beleidsplannen.

Bron en meer info via www.debattle.be

5. EDUbox politiek

VRT ontwikkelde drie EDUboxen om jongeren van het secundair onderwijs te informeren rond politiek en ontwikkeling.  EDUbox zijn kant-en-klare lespakketten die leerkrachten van het secundair onderwijs kunnen inzetten in hun lessen. Specifiek voor 2024 ontwikkelde VRT:

  • EDUbox Politiek: jouw stem in ons politiek systeem
  • EDUbox Ideologie: nadenken over idealen en politieke visies
  • EDUbox Overtuigen: over slogans politieke communicatie en propaganda

Meer informatie via https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/10/11/vrt-lanceert-edubox-politiek/

6. Ik stem ook!: campagne gericht op niet-Belgische kiezers

De campagne Ik stem ook! Is een initiatief van De Wakkere Burger, LEVL en Orbitvzw. Met het project willen de organisaties zo veel mogelijk kiezers aanmoedigen om gebruik te maken van hun stemrecht. Ze focussen daarbij op niet-Belgische kiezers om tijdig te registreren voor de verkiezingen.

Bron en meer info via www.ikstemook.be

7. Allemaal politiek

Socius, het steunpunt voor sociaal-cultureel werk, toont de komende maanden dat iedereen op zijn, haar of hun manier de samenleving mee vormgeeft en zorgt voor maatschappelijke verandering. Elke dag opnieuw. De campagne ‘Allemaal politiek’ zet tientallen praktijken, sociaal-cultureel werkers en activisten in de kijker via video’s, podcasts, dagboeken en reportages. Op de website van allemaal politiek kan je foto's en materiaal downloaden.

Meer info via: www.allemaalpolitiek.be

Ken je zelf initiatieven?

Deze lijst van campagnes en initiatieven wordt aangevuld. Ken je zelf een initiatief dat niet in de lijst staat? Laat het weten via ymke@kortom.be

Labels:

Gerelateerde blogs

  1. 15/4/2024Afschaffing opkomstplicht: wie komt er stemmen?
  2. 15/4/2024Hoe doe je aan opkomstbevordering? Tips voor communicatie
  3. 15/4/2024MEMORANDUM - Geen daadkrachtige overheid zonder sterk communicatiebeleid
  4. 15/4/2024Wat moet je weten over de verkiezingen en sperperiode?

Vind je het antwoord niet op je vraag?

Een van onze medewerkers helpt je graag verder in de community.

Stel je vraag in de community

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

  • logo-og.png
  • LOGO_VP.jpeg
  • 234_2imagine.png
Bedrijfsleden