naar top

Marc Van de Woestijne

Marc Van de Woestijne (User Benefit) is een onafhankelijk een gedreven informatiearchitect met tientallen jaren ervaring in kennisdeling en informatieverspreiding. Hij werkte mee aan de intranetten van onder meer De Lijn, VRT, FOD Economie, Nationale Bank, stad Gent, stad Leuven en het Vlaams Parlement.

Contact


Sessies