naar top

De Heerlijk Helderdag wordt uitgesteld

maandag 06 december 2021

10:00 - 12:15

Heerlijk Helderdag

Verwelkoming
Interview met Dirk Caluwé over het doel en de invulling van de dag

Begrijpelijkheid van overheidsteksten monitoren
Thea van der Geest en Henk Pander Maat

Een nieuw leesbaarheidsinstrument
Henk Pander Maat

Voorstelling van twee nieuwe instrumenten
- handleiding voor heldere en doeltreffende standaardbrieven en -mails
- handleiding voor het testen van teksten bij de doelgroep

Volzet
13:30 - 14:30

1. NIVEA? Nooit Invullen Voor Een Ander! Methodologisch luisteren naar de doelgroep

Alle communicatie begint en eindigt met connectie maken met de doelgroep. Als we de doelgroep niet begrijpen, bereiken we hen niet. Begrijpen en aanvaarden mensen jouw communicatieboodschap? Welke betekenis wordt er aan beelden gegeven? Culturele, sociale en persoonlijke codes beïnvloeden de manier van lezen en kijken. Laagdrempelig onderzoek biedt een unieke kans om het eigen referentiekader te overstijgen en aansluiting te vinden bij een diverse doelgroep.

Volzet

2. Alles kan beter

Een schrijftraining volgen om beter te leren schrijven. Goed idee. Na afloop ga je met veel motivatie, inspiratie en nieuwe technieken weer naar huis. Vol goeie moed ga je ermee aan de slag. Maar door de drukte op het werk beland je 3 weken later weer in je vastgeroeste schrijfpatronen. Hoe leer je dan wél beter te schrijven? Door een mindset te installeren waarbij je altijd streeft naar beter. Tijdens deze workshop verneem je hoe je dat doet.

Volzet

3. De Brievenmeter - Beter schrijven dankzij digitale ondersteuning

De Brievenmeter

Het idee achter de brievenmeter is eenvoudig: lezers beoordelen vanop hun smartphone of hun pc een papieren brief aan de hand van een tiental stellingen. Hun oordeel over de brief wordt meteen verwerkt: overzichtelijke grafiekjes tonen een score van de brief op vijf domeinen: zijn functie, de taal, het woordgebruik, de toon en de correctheid.

Eén brief testen of verschillende versies vergelijken, live testen of op afstand, met echte lezers testen of gewoon tijdens schrijfopleidingen … de Brievenmeter biedt veel opties. Laten we hem eens … testen!

Door Annelies Porteman en Pauline Tilmant 

Beter schrijven dankzij digitale ondersteuning

Wie regelmatig schrijfproducten verbetert, merkt dat dezelfde fouten vaak terugkomen. Daarom besliste het Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven enkele jaren geleden om een digitale schrijftool te ontwikkelen die studenten tijdens het schrijfproces kan ondersteunen. De presentatie gaat in op de kenmerken van de tool en op de effectiviteit ervan.

Door Lieve De Wachter

Volzet

4. Iconen als middel voor inclusievere gemeentelijke communicatie

Tijdens de coronacrisis moest er voortdurend worden gecommuniceerd over allerlei nieuwe maatregelen waaraan burgers zich moesten houden, bijvoorbeeld ‘houd 1.5 meter afstand’ en ‘vermijd drukte’. Het was belangrijk om deze informatie op een begrijpelijke manier te delen, ook met burgers voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, of voor wie het geschreven woord een barrière kan vormen. Iconen zouden kunnen helpen om de communicatie met deze groepen te optimaliseren. Het idee hierachter is dat beelden makkelijker te begrijpen zijn dan geschreven taal. Maar is dat ook zo? Tijdens de Heerlijk Helder Dag presenteren we een onderzoek naar het gebruik van iconen als middel voor inclusievere gemeentelijke communicatie in Nederland en Vlaanderen.

Volzet
14:45 - 15:45

5. Panelgesprek: Hoe kun je je doelgroep inzetten bij het verbeteren van je communicatie?

De beste manier om te weten te komen of een tekst heerlijk helder is, is hem voorleggen aan de mensen voor wie hij bedoeld is: je doelgroep. Hoe kun je zelf een gebruikerstest opzetten? Hoe betrek je een brede diversiteit aan testpersonen? Welke rol kunnen ervaringsdeskundigen spelen? En wat levert een gebruikerstest eigenlijk op? Anita Keijdener, Laura Vanderveken en enkele anderen vertellen erover vanuit hun eigen praktijk.

Volzet

6. Leesbare bewonersbrieven

Fijn als een bewonersbrief je op de hoogte houdt van de werken in je straat of een evenement in de buurt. Maar wat je als je er eigenlijk niks van begrijpt? Hoe vertaal je technische informatie in een leesbare brief?

Schrijf je vaak bewonersbrieven? Wil je je boodschap nog duidelijker overbrengen? Farida Barki en Katrien Janssens stellen je het nieuwe boek over leesbare bewonersbrieven voor. Ze vertellen je meer over het structureren en schrijven van een goede bewonersbrief en reiken je enkele inspirerende sjablonen aan.

Volzet

7. Begrijpelijke brieven: een kwestie van organisatie en van ... templates!

Hoe garandeer je dat de brieven en e-mails die je organisatie naar de burger stuurt, kwalitatief, begrijpelijk én herkenbaar zijn? Volgens Pauline Tilmant en Annelies Porteman is het een kwestie van (her)organisatie, goede hulpmiddelen en samenwerking. Ze vertellen hoe ze bij de Federale pensioendienst, de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en de FOD Justitie aan briefmodellen en -templates werken. En over alles wat daarbij komt kijken!

Volzet

8. Testprogramma 'Betere Teksten'

Wij zijn het team Direct Duidelijk van de gemeente Den Haag (Nederland). Ons werk? Zorgen dat alle ambtenaren van onze gemeente duidelijk communiceren. Wij willen dat iedereen begrijpt wat de gemeente communiceert. En dat elke boodschap goed overkomt: in beeld en in taal. Zo begrijpelijk en krachtig mogelijk.

Wij vertellen u op 6 december graag meer over ons testprogramma ´Betere Teksten´. Met dit digitale programma kunnen inwoners via onze website verbetertips geven over teksten van de gemeente. We gebruiken dit programma nu een aantal jaar en de resultaten zijn geweldig. Door ´Betere Teksten´ werden onze teksten inderdaad nog beter!

Volzet