naar top

De participatieve omslag: boekvoorstelling & studienamiddag

donderdag 24 oktober 2019

14:00 - 15:45

1. De rol van het middenveld

 • Rikolto België (voormalige Vredeseilanden) wil in de toekomst radicaal kiezen om in Vlaanderen politiserend te werken rond productie en consumptie van voedsel.
 • Vormingplus Oost-Brabant kiest er met het thema ‘dekolonisatie’ en ‘racismebestrijding’ voor om privileges bespreekbaar te maken. Ze maakt van de burgers medestanders van minoriteitsgroepen. Ze leert de burgers om op een ondersteunende manier te reageren in geval van racisme, seksisme en van (micro)-agressie. 
 • Fairfin wil mensen op een verantwoorde manier laten omgaan met hun geld. De organisatie strijd tegen omstreden investeringen.
Brussel
Sessie volgen

2. Doe het zelf democratie

 • GIPSo is opgericht door ouders en sociale ondernemers om zelf de zorg en ondersteuning voor personen met een beperking vorm te geven zodat ze volwaardig en zo zelfstandig mogelijk kunnen deel uitmaken van de maatschappij.
 • Het burgerinitiatief Doucheflux ontstond vanuit de eenvoudige vaststelling dat heel wat arme gezinnen en daklozen geen toegang hebben tot kwalitatieve sanitaire voorzieningen.
 • Maakbaar Leuven is een nieuw burgerinitiatief dat inzet op maximaal samen creëren, herbruiken en recycleren van goederen.
Brussel
Sessie volgen

3. Representatie en deliberatie

 • Terugbetaling gezondheidszorgen: op vraag van minister Maggie De Block organiseerde de KBS in 2014 een intensief deliberatief proces rond de vraag hoe we in de toekomst de terugbetaling van gezondheidszorgen moeten aanpakken.
 • SOM Leuven: de voormalige adviesraad onderwijs van de stad Leuven werd omgeturnd tot een netwerk van onderwijsmakers, onderwijsondersteuners en de stad Leuven. Samen zetten ze in op innoveren in het Leuvense onderwijs.
 • In het district Antwerpen beslissen de inwoners – via de Burgerbegroting – elk jaar mee over 10% (momenteel 1,4 miljoen euro) van het districtsbudget
Brussel
Sessie volgen

4. Op de brug tussen representatie en participatie

 • Voeding verbindt’ is de naam van de Leuvense voedselstrategie, bottom-up opgebouwd maar intussen geïntegreerd in het beleidsplan van de stad Leuven.
 • Ringland: over hoe een burgerinitiatief leidde naar een Toekomstverbond voor de Antwerpse ring.
Brussel
Sessie volgen

5. Coproductie

 • ZOPP Limburg: in Limburg zijn inmiddels 10 ziekenhuizen ingestapt in de werking rond ‘Zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’ waarbij in samenwerking met patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen getracht wordt om zorgprocessen in het ziekenhuis te optimaliseren.
 • Het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Neerpelt past het Scandinavische Tubbe-model toe: een model waarin zoveel mogelijk beslissingen in het woonzorgcentrum gemeenschappelijk worden genomen.
 • In 3 woontorens aan de Gentse Watersportbaan werkt Samenlevingsopbouw Gent samen met bewoners concrete, haalbare acties uit voor het verbeteren van hun appartementsgebouw en hun wijk.
Brussel
Sessie volgen
16:30 - 17:30

Receptie

aangeboden door de Koning Boudewijnstichting

Brussel
Sessie volgen

Mijn programma

Hieronder vind je een overzicht van jouw programma. Overloop jouw keuze nog even aandachtig.
bezig met laden...