naar top

Kortomleiding: op inspiratiebezoek bij collega's

vrijdag 04 oktober 2019

09:30 - 12:30

ANT-01: Het nieuwe werken - Gemeente & OCMW Zwijndrecht

De communicatiedienst van Zwijndrecht werkt tijd- en plaatsonafhankelijk. Op technisch vlak kwam daar wel wat bij kijken: de volledige digitalisering van de werking, online teamvergaderen met Skype, vpn-toegangen en een aangepaste telefoonoplossing.

Maar de grootste veranderingen zijn organisatorisch, zoals een andere manier van plannen en van resultaten meten en het niet steeds ter plaatse beschikbaar zijn voor collega’s. Inmiddels werd het gemeentehuis volledig gerenoveerd met flexplekken, nieuwe vergaderruimten, stille ruimten, een refter als ontspanningsruimte enz.

Zwijndrecht
Sessie volgen

ANT-03: Communiceren met niet-evidente doelgroepen - Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

Als ledenorganisatie voor speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel communiceren wij vooral met animatoren en organisatoren van speelpleinwerkingen. Toch merken we dat er bij ouders die hun kinderen laten ravotten op de speelpleinwerking heel wat vragen zijn.

Met de campagne ‘Dag van de Animator’ proberen we aan ouders uit te leggen wat een speelpleinwerking precies is en vragen we de nodige waardering voor het engagement van animatoren.

Deze campagne loopt ondertussen enkele jaren. Tijd dus om ze naar een hoger niveau te tillen. We lichten in primeur graag onze plannen aan collega’s toe.

Mechelen
Sessie volgen

ANT-04: Campagnes gedragsverandering - Vlaamse Stichting Verkeersveiligheid

De VSV realiseert jaarlijks verschillende verkeersveiligheidscampagnes. Gedrag veranderen is niet makkelijk en al zeker niet in het verkeer. En kan dat wel met campagnes?

Wij tonen graag het hoe en waarom van onze aanpak en de resultaten van ons onderzoek: de pijlers voor de ontwikkeling van onze campagnes zijn een geïntegreerde aanpak, wetenschappelijke onderbouwing, samenwerking en een positieve gemeenschappelijke noemer ‘Beloofd!’.

Effectmetingen laten ons toe om grondig te evalueren en doelgericht bij te sturen.

Mechelen
Sessie volgen

BXL-01: Storytelling - Familiehulp

In de zorg- en welzijnssector liggen de mooie verhalen voor het grijpen. Er gebeuren zo veel prachtige dingen en de dankbaarheid van de mensen is vaak ontroerend groot.

Om een boodschap te doen binnenkomen, heb je verhalen, beelden en getuigenissen nodig. Daarom kiest Familiehulp resoluut voor storytelling.

We vertellen je graag meer over onze keuze voor storytelling. We zijn ook heel benieuwd naar jullie ervaringen. Je kan ook kennismaken met de werking van onze dienst marketing en communicatie.

Brussel
Sessie volgen

BXL-02: Interactief intranet - FOD Werkgelegenheid

De bouw van het nieuwe intranet ging niet over 1 nacht ijs. We overlopen de verschillende fases (inhoudsanalyse, gebruikersbevraging, gebruikerstests, wireframing, design,…) die leidden tot de geboorte van het nieuwe intranet van de FOD Werkgelegenheid.

Wat kan intern gedaan worden? Wat moest worden uitbesteed? Hoe kan je meer interactiemogelijkheden aan de gebruikers bieden?

Kom bij ons ideeën opdoen!

Brussel
Sessie volgen

BXL-03: 360° communicatie - Klasse

Iedereen heeft de mond vol van 360° communicatie, maar het omzetten in de praktijk is niet altijd een evidentie. Klasse ontwikkelde doorheen de jaren een redactieflow en verschillende instrumenten om het hele productieproces in goeie banen te leiden.

“Hoe doen jullie dat nu precies?” Die vraag krijgen we regelmatig, en voor een antwoord daarop zetten we graag onze deuren open.

Brussel
Volzet

BXL-05: Week van de Waarheid - Muntpunt

Om het belang van een open en kritische houding tegenover de overdaad aan informatie en nieuws aan te tonen organiseerde Muntpunt De Week van de Waarheid. Met video’s waarin schaamteloos leugens werden verspreid werd de aandacht van het doelpubliek getrokken. Voor de offline campagne werd het Muntpuntgebouw ingezet. Het werd ingekleed met slogans die er vanuit verschillende perspectieven totaal anders konden uitzien.

We lichten graag onze aanpak van deze campagne toe. Uiteraard leiden we je ook graag eens rond in onze bibliotheek.

Brussel
Sessie volgen

BXL-06: Bijdrage communicatie beleidsprocessen - Taalunie

Effectief beleid vraagt om goed ingerichte processen, ondersteund door communicatie. Deze ondersteuning gaat verder dan flyers, brochures en websites.

De Factor C-methodiek helpt bij het in kaart brengen van doelgroepen en stakeholders en de analyse daarvan. Maar ook bij het formuleren van een goede boodschap: waarmee bereik je de doelgroep het best, zonder je eigen doelstellingen los te laten? Tot slot is timing binnen het proces een belangrijk element.

Onze afdeling vertrekt vanuit deze Factor C-methodiek. Niet het zenden van de organisatieboodschap staat centraal, maar de communicatie tussen de organisatie en haar stakeholders.

Brussel
Sessie volgen

BXL-07: Online perskamer - Vlaamse Landmaatschappij

De klassieke persmededeling in Word, als PDF of als platte tekst in een mail geplakt is voorbijgestreefd. Vandaag worden verhalen verteld, met verrijkte inhoud: foto’s, video’s of infografieken.

De VLM werkt tegenwoordig met een eigen 'online pressroom' om deze verrijkte inhoud gratis aan te bieden aan alle media en journalisten.

Die pressroom is via internet steeds bereikbaar voor alle media die de inhoud en de beelden willen gebruiken. Bovendien past het format zich aan aan het device dat de journalist gebruikt.

Brussel
Volzet

LIM-01: Make-over van het infomagazine - Gemeente Pelt

Net als in vele andere gemeenten hadden we in Overpelt en Neerpelt vrij droge infobladen met een weinig aantrekkelijke opmaak.

In de fusiegemeente Pelt wilden we het helemaal anders aanpakken. We kozen voor een rustige opmaak, interessante rubrieken, sprekende fotografie én - wat misschien nog het belangrijkste is - mensgerichte artikels. Inwoners vertellen hun verhaal, delen hun visie, tips, ervaringen ...

Wil jij het magazine van jouw organisatie ook grondig restylen en wil je weten hoe wij het hebben aangepakt? Kom dan bij ons inspiratie opdoen!

(Dit praktijkverhaal kan je volgen in combinatie met het verhaal van Peer in de namiddag.)

Pelt
Sessie volgen

LIM-02: Investeren in digitale communicatie - Stad Beringen

Stad Beringen investeert volop in webcare en digitale tools om de werking van de stad te faciliteren voor haar burgers. We maakten een digitaal spel voor de basisscholen in Beringen, zorgden voor een klantvriendelijke Whatsapp functie naast alle andere sociale mediakanalen en stelden een complementaire website met werfkrant en timelapsbeelden over de Beringse groeiprojecten op om de burgers de stad van de toekomst voor te stellen en hen op de hoogte houden.

Ook starten we binnenkort met een digitale beelddatabank beschikbaar voor alle burgers en organisaties over Beringen. Beringen investeert in digitale troeven en de toekomst om onze Beringenaren te kunnen informeren en betrekken.

Beringen
Sessie volgen

OVL-01: Gemeenschappelijke huisstijl - Gemeente & OCMW Lochristi

De inkanteling van het OCMW bij het gemeentebestuur vormde het ideale moment voor de aanpak van de gedateerde huisstijl.

Eind mei werd dit nieuwe logo voorgesteld en momenteel wordt het volop uitgerold. Om de huisstijl bij zoveel verschillende publicaties te blijven bewaken introduceren we dit najaar ook sjabloonsoftware.

Kom zeker eens langs als je aan de slag wil met de huisstijl.

Lochristi
Sessie volgen

OVL-02: Communiceren over stadsontwikkelingsprojecten - sogent

In de tentoonstellingsruimte van sogent (het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf) maak je in vogelvlucht kennis met de actuele stadsontwikkelingsprojecten in Gent. 

We vertellen je alles over de gevoerde communicatie bij elk project. Van bewonersbrieven en minder hinder communicatie tijdens de werken, over infomomenten en participatietrajecten.

Sommige initiatieven waren succesvol, andere minder. Maar hoe dan ook valt er altijd iets uit te leren!

Gent
Sessie volgen

OVL-03: M!a, digitale werkplek - Stad Gent

We introduceren je in MIA, onze nieuwe digitale werkplek. Dit intern platform is een handige tool om informatie te vinden, collega’s op te zoeken, kennis te delen en samen te werken in groepen rond projecten, team en interesses. Medewerkers raadplegen MIA overal: met de computer op het werk, via een tablet thuis of met de smartphone onderweg.

Zo’n nieuw platform introduceren vraagt om een doordachte aanpak en interne communicatie. Hoe werkt MIA en hoe draagt het platform bij tot ‘het nieuwe werken’ in de stad Gent. We voorzien volop ruimte voor intervisie.

Het platform MIA won de Gouden Vonk 2018 als meest effectieve en innovatieve project voor interne communicatie.

Gent
Sessie volgen

OVL-04: Communicatieproces openbare werken - Stad Gent

Openbare werken veroorzaken vaak hinder en ongenoegen maar zijn absoluut noodzakelijk. 
Draagvlak voor de uitvoering van openbare werken krijg je niet samen met de eerste graafmachines, maar vaak al jaren voordien, wanneer je met de eerste ontwerpschetsen naar de bevolking trekt. 
Hoe pak je dit best aan? Hoever ga je hierin? 
We lichten graag onze communicatiestrategie toe, maar willen evengoed brainstormen met collega's over de communicatie-uitdagingen van werken op het openbaar domein.

Gent
Sessie volgen

OVL-05: Communicatienetwerk via antennemodel - Stad Sint-Niklaas

Onze dienst stond enkele jaren geleden voor een uitdaging: met minder personeel toch een professioneel communicatiebeleid blijven voeren.

We keken binnen de eigen organisatie en vonden collega's die stonden te springen om met communicatie aan de slag te gaan. Ze hadden enkel de juiste instrumenten en goede ondersteuning nodig.

Benieuwd hoe we het hebben aangepakt? Kom dan zeker eens luisteren.

Sint-Niklaas
Sessie volgen

VBR-01: Van communicatiedienst naar communicatiebureau - Gemeente & OCMW Overijse

De communicatiedienst kende de laatste jaren een enorme evolutie binnen de gemeente en OCMW Overijse. De dienst groeide van 1 naar 3 medewerkers en kreeg gaandeweg een nieuwe rol. Met een projectmanagementtool en een antennemedewerker zijn we nu eerder communicatiebureau binnen de organisatie.

We bieden graag inspiratie, maar horen ook graag hoe andere besturen deze evoluties aanpakken.

Overijse
Sessie volgen

WVL-05: SDGs en participatie in het meerjarenplan - Stad Harelbeke

Zowel het vorige als het huidige Harelbeekse stadsbestuur kozen ervoor om de Sustainable Development Goals als kapstok te nemen voor het strategisch meerjarenplan 2020-2025. In eerste instantie stapten we mee in de pilootgroep van de VVSG in mei 2017.

Ondertussen zijn we meer dan twee jaar verder en zijn heel wat initiatieven de revue gepasseerd om de keuze voor de SDGs ook waar te maken, o.a. een inspiratienota vanuit de administratie, een bevraging bevolking (schriftelijk en digitaal), de Ronde van Harelbeke, een materialiteitsanalyse, een denkoefening over adviesraden en het initiatief Hallo Harelbeke!

Dit najaar willen we landen ...

Harelbeke
Sessie volgen

WVL-06: Huisstijl: iedereen aan boord - Stad Oostende

Stad Oostende lanceerde eind 2016 de nieuwe huisstijl. We wilden iedereen aan boord, een gedragen huisstijl en investeerden veel energie in het creëren van draagvlak en betrokkenheid.

Nu is het tijd voor kleine aanpassingen om de huisstijl up-to-date te houden en in te kunnen spelen op nieuwe opportuniteiten.

Ook nu investeren we in participatierondes bij alle diensten. Ook de integratie van het Sociaal Huis biedt extra uitdagingen op vlak van huisstijl en taalafspraken.

Wil je weten hoe we dit aanpakken? Kom gerust langs!

Oostende
Sessie volgen
13:30 - 16:30

ANT-06: Videostrategie op stadsformaat - Stad Mechelen

Sinds 2016 sleutelt stad Mechelen aan een videostrategie op stadsformaat. Een team van videostrategen regisseert de productieflow en verspreiding van videocontent op een tiental kanalen. 

Ze bedachten vaste formats, maar ook out-of-the-boxvideo’s. Ze investeerden in soft -en hardware (waaronder een drone), maar vooral ook in hun collega’s.  Zodat iedereen aan de slag kan met smartphonevideo’s.

Mechelen
Sessie volgen

BXL-04: Nieuw community magazine - Kom op tegen Kanker

Sinds anderhalf jaar geeft Kom op tegen Kanker een nieuw community magazine uit voor zijn actievoerders, vrijwilligers en personeelsleden. Kortom iedereen die zich inzet voor onze strijd tegen kanker.

Het magazine wil hen informeren, motiveren, inspireren maar vooral ook waarderen.

We vertellen je meer over de weg van idee tot afgewerkt blad en over het recente lezersonderzoek. Tegelijk horen we graag hoe jullie het (willen) aanpakken.

Brussel
Sessie volgen

BXL-08: Online perskamer - Vlaamse Landmaatschappij

De klassieke persmededeling in Word, als PDF of als platte tekst in een mail geplakt is voorbijgestreefd. Vandaag worden verhalen verteld, met verrijkte inhoud: foto’s, video’s of infografieken.

De VLM werkt tegenwoordig met een eigen 'online pressroom' om deze verrijkte inhoud gratis aan te bieden aan alle media en journalisten.

Die pressroom is via internet steeds bereikbaar voor alle media die de inhoud en de beelden willen gebruiken. Bovendien past het format zich aan aan het device dat de journalist gebruikt.

Brussel
Volzet

LIM-03: Stadsmagazine vol verhalen - Stad Peer

De Stad Peer zette in 2018 in op een nieuw concept voor Stadsmagazine De Poort. De krant op A3-formaat maakte plaats voor een fris magazine waarin de Perenaar en de Peerse projecten centraal staan.

Wij laten de verhalen zoveel als mogelijk vertellen door de mensen achter de projecten. Bovendien werken we met Peerse fotografen en gastauteurs.

(Dit praktijkverhaal kan je volgen in combinatie met het verhaal van Pelt in de voormiddag.)

Peer
Sessie volgen

OVL-06: Gemeenschappelijke huisstijl - Gemeente & OCMW Lochristi

De inkanteling van het OCMW bij het gemeentebestuur vormde het ideale moment voor de aanpak van de gedateerde huisstijl.

Eind mei werd dit nieuwe logo voorgesteld en momenteel wordt het volop uitgerold. Om de huisstijl bij zoveel verschillende publicaties te blijven bewaken introduceren we dit najaar ook sjabloonsoftware.

Kom zeker eens langs als je aan de slag wil met de huisstijl.

Lochristi
Sessie volgen

OVL-07: Communiceren over stadsontwikkelingsprojecten - sogent

In de tentoonstellingsruimte van sogent (het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf) maak je in vogelvlucht kennis met de actuele stadsontwikkelingsprojecten in Gent. 

We vertellen je alles over de gevoerde communicatie bij elk project. Van bewonersbrieven en minder hinder communicatie tijdens de werken, over infomomenten en participatietrajecten.

Sommige initiatieven waren succesvol, andere minder. Maar hoe dan ook valt er altijd iets uit te leren!

Gent
Sessie volgen

WVL-04: Strategisch communiceren - Politie Brugge

Als communicatiedienst met 2 medewerkers zijn we voortdurend bezig om de informatie waarover we beschikken zorgvuldig te wikken en te wegen. We werken samen met heel wat betrokken partijen en moeten onze communicatie doordacht en strategisch aanpakken.

Wie langskomt, krijgt toelichting over diverse thema’s zoals onze personeelskrant, employer branding, sociale media, sensibilisering en persrelaties.

Brugge
Sessie volgen

Mijn programma

Hieronder vind je een overzicht van jouw programma. Overloop jouw keuze nog even aandachtig.
bezig met laden...