naar top

Najaarscongres #Kortom

dinsdag 19 november 2019

10:00 - 11:00

1. Laat ons zeggen dat het (de) shit wordt. Communicatiestrategieën voor infrastructuur- en mobiliteitsprojecten

Hoe communiceer je over projecten die iedereen belangrijk vindt, maar waar niemand last van wil ondervinden? Dan hebben we het over de aanleg van straten, tramlijnen en andere windmolens in de achtertuinen van het dichtbevolkte Vlaanderen.

Hoe communiceer je met de steeds lastigere burger? Ondertussen moet je samenwerken met aannemers, wordt een politiek bestuurder onrustig en heeft iedereen in je organisatie een idee over communicatie. Hoe ga je daar als communicatieprofessional op een positieve manier mee om?

Bart Derison (Connect) licht communicatiestrategieën toe die voor iedereen toepasbaar zijn, vol herkenbare verhalen en communicatietips uit de projectpraktijk. Hij schreef hierover het boek ‘Laat ons zeggen dat het (de) shit wordt’.

Sessie volgen

2. Intercultureel communiceren

Je kan niet communiceren als je jouw doelgroep niet kent. Campagnes en folders gericht op blanke Belgen zijn nietszeggend voor allochtone doelgroepen, net door die specifieke culturele achtergrond. Steeds meer organisaties houden rekening met de allochtone burger. Hoe kunnen ook wij met moslims communiceren als een culturele - en niet als een religieuze - gemeenschap?

Alles begint met het opbouwen van vertrouwen. Daarna krijg je draagvlak voor een brede en effectieve communicatie. Etnomarketeer Rachid Lamrabat (Tiqah) toont hoe je de taal spreekt van allochtone doelgroepen, op maat of via geïntegreerde communicatie.

Sessie volgen

3. Op campagne

Goed isoleren. Voorzichtig rijden. Bewuster leven. Met de regelmaat van de klok worden campagnes gelanceerd die sensibiliseren en ander gedrag stimuleren. Welke doelstellingen zijn haalbaar in campagnes die streven naar gedragsverandering? Waarom werkt iets wel en niet?

Geert Flipts (Vlaamse Energieagentschap) vertelt hoe de campagne ‘Een verstandige Vlaming ‘BENOveert’ werd aangepakt en evalueert de resultaten. Nele Bollen licht de uitgangspunten toe bij de campagnes van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. We gaan in gesprek met jou en de panelleden over de aanpak en resultaten van sensibiliseringscampagnes.

Sessie volgen
11:30 - 12:30

4. Durven voor morgen. Leiden, werken en leven in een digitale wereld

De wereld verandert aan kruissnelheid, maar overheden, organisaties en individuen blijven vaak steken in vastgeroeste gewoontes. De modellen van gisteren bereiken hun limieten: disruptieve denkers en ondernemers schudden de klassieke manier van werken door elkaar. Hoe verander je de organisatiecultuur van passief naar participatief? Hoe doorbreek je het korte termijn handelen?

Saskia Van Uffelen (CEO IT-bedrijf GfI) gelooft in de kracht van elke mens en in authentiek leiderschap. Ze toont hoe je als individu en organisatie samen bouwt aan een maatschappij op maat van de digitale wereld, met een maximum aan welvaart én welzijn.

Sessie volgen

5. The Silver Ones. Communicatie naar 50+

Eén op de vier Belgen is vijftiger of zestiger. Deze ‘silver ones’ groeiden als eerste generatie op met popcultuur. Ze voelen zich helemaal thuis in dit digitale tijdperk. Ze lopen liever niet in de pas van hun voorgangers maar ze zijn liefst actief, betrokken en relevant. 

Filip Lemaitre vertelt het verhaal van de nieuwe vijftiger en zestiger : de levensstijl, het consumentengedrag en de verwachtingen die deze nieuwe levensfase met zich meebrengt. Aan de hand van facts & figures, concrete tips en prikkelende voorbeelden toont hij hoe je deze nieuwe doelgroep bereikt met communicatieconcepten.

Sessie volgen

6. Video op stadsformaat

De stad Mechelen sleutelt al enkele jaren aan een videostrategie op stadsformaat. Een team van videostrategen bedacht vaste formats en out-of-the-boxvideo’s, regisseert de productieflow en verspreidt de video’s via een tiental kanalen. Ze investeerden in soft -en hardware, waaronder een drone, maar vooral ook in collega’s die zelf aan de slag gaan om met hun smartphone video’s te maken.

Ninah Van Aelst (stad Mechelen) vertelt hoe de productie van videocontent wordt aangepakt en tot welke resultaten dit leidt.

Sessie volgen

7. Communicatiestrategieën voor infrastructuur- en mobiliteitsprojecten – gespreksgroep

Hoe communiceer je over projecten die iedereen belangrijk vindt, maar waar niemand last van wil ondervinden? Hoe ga je om met de steeds lastigere burger? Hoe stel je je als communicatieprofessional op een positieve manier op in de relatie met aannemers, bestuurders en omwonenden?

Na de lezing ga je in gesprek met Bart Derison (Connect). We maken tijd voor vragen en ervaringsuitwisseling over strategieën en concrete aanpak van communicatie bij infrastructuur- en mobiliteitsprojecten. Maximum 20 deelnemers.

Sessie volgen

8. Aan de slag met Canva

Gebruik je graag meer beelden in jouw communicatie? Met Canva maak je zelf mooie afbeeldingen voor jouw sociale media, website of magazine. Je bewerkt foto’s of je gebruikt één van de vele afbeeldingen, filters en lettertypes uit deze gratis online tool.

Leen Veldeman inspireert je met voorbeelden,  legt uit hoe Canva precies werkt en waarvoor je het kunt gebruiken.

Sessie volgen
13:30 - 14:30

09. Communiceren in polariserende tijden

Vrouwen tegenover mannen. Moslims versus niet-moslims. Burgers tegenover de politiek. Er zijn veel vormen te vinden van wij-zij denken. Toch is de dynamiek van polarisatie niet wezenlijk verschillend: de wetmatigheden zijn altijd en overal dezelfde. Hoe krijg je inzicht in die patronen? Hoe kan je daar met communicatie passend op inspelen?

Tomas Baum (Inside Polarisation) geeft een toegankelijk zicht op de mogelijkheden en beperkingen van dialoog in een polariserende samenleving. Hij past dit denkkader toe op de praktijk van jou als communicatieprofessional.

Sessie volgen

10. Werken met beelden

Goede communicatie begint bij een goede foto. Een infoblad, een brochure of een jaarverslag komt pas echt tot leven met pakkende beelden. Wat maakt van een foto ook een sterk beeld? Waarmee hou je rekening als je een foto kiest?

Luc Van De Steene heeft een geoefend oog en helpt je beelden zoeken, maken en kiezen voor een betere communicatie. Hij geeft je tips om foto’s te beheren en houdt de wettelijke aspecten tegen het licht.

Sessie volgen

11. Afsprakennota's - gespreksgroep

Nieuwe gemeentebesturen smeden plannen om burgers te betrekken bij het beleid, ze willen werk maken van een communicatieplan of duidelijke afspraken over het infoblad of de website. De start van een nieuwe legislatuur kan zuurstof geven aan het communicatiebeleid van jouw gemeente.

Welke afspraken zijn er nodig over de communicatiemiddelen? Hoe giet je die afspraken in een nota? Eric Goubin (Kortom) geeft een aanzet voor een afsprakennota en gaat hierover in gesprek met jou. Maximum 15 deelnemers.

Sessie volgen

12. Communiceren met handelaars en ondernemers

Online shoppen, leegstand in het handelscentrum of files. Maatschappelijke veranderingen zetten ook lokale handelaars en ondernemers onder druk. Gemeentebesturen investeren bewust in een ambitieus beleid om de lokale economie te ondersteunen en te stimuleren. En dat lukt niet zonder een goede aanpak van de communicatie.

Hoe communiceer je, samen met jouw collega’s lokale economie, nog beter met de handelaars en ondernemers in de buurt? Thomas Rottiers (VVSG) en Wim Geirnaerdt (Unizo) geven tips om de samenwerking en de communicatie met deze doelgroep nog sterker en efficiënter te maken.

Sessie volgen

13. AZ Groeninge gebruikt Workplace als sociaal intranet

Interne communicatie vraagt om een veelzijdige aanpak, zeker in een grote organisatie met veel medewerkers. Het helpt om één kanaal in te zetten als centraal instrument. Zo werd het sociaal intranet Workplace vorig jaar ook het hart van de interne communicatie van ziekenhuis AZ Groeninge.

Stefaan Lammertyn toont de mogelijkheden van Workplace voor betere communicatie, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling in een grote organisatie.

Sessie volgen
15:00 - 16:00

14. Leiderschapscommunicatie

Elke organisatie verandert voortdurend. Leidinggevenden hebben een sleutelrol om die veranderingen te vertalen naar en met hun team. Communicatieve leiders tonen het voorbeeld, delen tijdig relevante informatie en gaan in gesprek met hun medewerkers. Die gesprekken zijn niet vanzelfsprekend en vragen om ondersteuning, méér dan een toolkit of een slidepack.

Erik Reijnders presenteert een leidraad en praktische handvaten voor leiderschapscommunicatie. Hij gaat ook in op de rol en de bijdrage van de communicatieprofessional. Zo ga je samen op weg naar een communicatieve(re) organisatie.

Sessie volgen

15. Communiceren van evenementen

Van braderie tot rockfestival. Van kermis tot kunstbeurs. Events zijn communicatiedragers bij uitstek en maken dus ook deel uit van de communicatiemix. Impactvolle evenementen dragen bij tot het imago en de uitstraling van jouw organisatie.

Welke evenementen wil je aantrekken en welke liever niet? Hoe krijgen events meer communicatie-impact? Hermen Six (stad Roeselare) en Christine Merckx (Expertisecentrum Publieke Impact) vertellen vanuit de ervaringen in Roeselare hoe de selectie, planning en (re)organisatie van evenementen een communicatie-instrument kan worden.

Sessie volgen

16. Open je ogen en maak jouw communicatie veelzijdig

Beelden en woorden blijven vaak steken in patronen en stereotypes. Daar zijn we ons niet altijd van bewust. Hoe zorg je voor atypische, gevarieerde en gekleurde communicatie waarin jouw doelgroepen zich ook herkennen? Hoe trek je dit door in de taal en toon van jouw communicatie?

Communicatie beschrijft niet enkel de wereld zoals die is, ze weerspiegelt ook de ambitie die je hebt in de wereld en de maatschappij. Sofie Verhalle opent je ogen en reikt je handvaten aan om te werken aan inclusieve en veelzijdige communicatie.

Sessie volgen

17. In de newsroom van Turnhout

Haal de buitenwereld naar binnen. Om gepast en snel te communiceren luister je naar wat er over jouw organisatie wordt verteld. Turnhout monitort permanent de conversaties over de stad en maakt goede afspraken over de externe communicatie met journalisten, politici en ambtenaren.

Het evenwicht tussen politieke en overheidscommunicatie is niet eenvoudig. Lieve Quadflieg en Kristel Grootjans (stad Turnhout) vertellen hoe de perscommunicatie een meerwaarde krijgt door online signalen op te pikken en goede interne afspraken te maken.

Sessie volgen

18. Online communicatie voor betere zorgverlening

Maakt online communicatie de sociale dienstverlening van lokale besturen toegankelijker? De Arteveldehogeschool onderzocht de mogelijkheden om klantgericht online te communiceren vanuit het OCMW.

Op basis van de onderzoeksresultaten geeft Philippe Bocklandt (Arteveldehogeschool) een visie om in zorgverlening meer klantgericht en meer online te informeren, contact te leggen en te begeleiden. Hij focust op inspirerende praktijken en geeft tips om zelf aan de slag te gaan.

Sessie volgen

Mijn programma

Hieronder vind je een overzicht van jouw programma. Overloop jouw keuze nog even aandachtig.
bezig met laden...