naar top

Basisopleiding communicatie voor socialprofitorganisaties

Dag 1 donderdag 25 april 2019

09:30 - 16:30

Communicatiebeleid voor socialprofitorganisaties

Hoe kan een socialprofitorganisatie zijn communicatiebeleid beter aanpakken? Eric Goubin (Thomas More-Memori & Kortom) schetst een denkkader voor communicatiemedewerkers.

Hij onderstreept het belang van een missie/strategie en bespreekt de mogelijkheden om de resultaten van doelstellingen en acties te meten. Nadien gaat hij in op de communicatiemix en de verhouding tussen digitale en papieren communicatiekanalen.

Er is bijzondere aandacht voor de communicatie met vrijwilligers, de rol van interne communicatie in een socialprofitorganisatie met afdelingen en de communicatie naar moeilijk bereikbare doelgroepen. De hele opleidingsdag wordt gelardeerd met gouden tips uit de communicatiepraktijk. 

Eric licht de opdracht toe bij de voorstelling van jouw praktijkcase tijdens de laatste opleidingsdag.

Volzet

Dag 2 donderdag 02 mei 2019

09:30 - 16:30

Communicatieplanning voor socialprofitorganisaties

Een communicatieplan is een belangrijke basis en een handig werkinstrument voor het communicatiebeleid van elke organisatie.

Eric Goubin (Thomas More-Memori & Kortom) vertelt hoe je stapsgewijs een communicatieplan opstelt. Hoe peil je naar behoeften van jouw doelgroepen en hoe maak je werk van strategische doelstellingen? Welke communicatiemix zet je in?

Na de middag komen twee cases aan bod. Een collega uit de socialprofitsector vertelt hoe hij/zij aan een communicatieplan werkte, met vallen en opstaan. We luisteren naar jouw ervaringen.

Volzet

Dag 3 donderdag 09 mei 2019

09:30 - 16:30

Socialemediastrategie & Campagnes voeren

Heel wat socialprofitorganisaties zijn actief aanwezig op sociale media, vaak met meerdere accounts die spontaan zijn ontstaan. Om echt doelgericht te communiceren heb je ook een strategie nodig. Sofie Verhalle geef je praktische tips om jouw sociale media nog beter en effectiever in te zetten.

Minder zwerfvuil. Meer bewegen. Minder auto rijden. Heel wat socialprofitorganisaties voeren acties en campagnes, gericht op een ander gedrag. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe zorg je ervoor dat mensen dat ene gedrag gaan stellen? Door beter te informeren? 

Fran Bambust (7E-team) toont de mogelijkheden van nudging en keuzeoptimalisatie om een doelgroep in de juiste richting te stimuleren. Ze stelt het 7E-model voor, een werkinstrument om blijvende gedragsverandering via communicatie aan te pakken.

Volzet

Dag 4 donderdag 16 mei 2019

09:30 - 16:30

Mediabeleid & Scanbaar schrijven

Een overvloed aan persberichten garandeert geen media-aandacht. Een gerichte aanpak en een goede relatie met journalisten leveren vaak meer op. Hoe creëer je bondgenoten? Hoe maak je een boodschap op maat van een medium? Hoe genereer je aandacht voor jouw boodschap?

Hilde Verhelst (persverantwoordelijke provincie Antwerpen) put uit haar ruime ervaring als persattaché van de provincie Antwerpen. Ze geeft tips en tools voor een planmatige aanpak van betere mediarelaties.

Hoe kijkt je lezer? Hoe leest je kijker? Als communicatiemedewerker schrijf je uitnodigingen, verslagen, nieuwsberichten of interviews. Als je scanbaar schrijft, maak je je teksten professioneler en lezersvriendelijker, ook voor lezers met weinig tijd. Je kiest voor een geschikt lettertype, voor goede illustraties en voor blikvangers die blijven hangen.

Mark Van Bogaert (zelfstandig tekstschrijver en schrijftrainer) toont hoe je het de lezer zo gemakkelijk mogelijk maakt met de KRANT-methode (Koppen, Reliëf, Accenten, Navigatiestructuur en Tekstblokjes). Zijn tips zijn bruikbaar voor al je teksten: van e-mail tot webtekst, van vergaderverslag tot persbericht.

Volzet

Dag 5 donderdag 06 juni 2019

13:45 - 16:45

Oefening en presentatie

Geen theorie zonder praktijk. De laatste vormingsdag luisteren we naar jouw ideeën om één of meerdere communicatieproblemen in jouw organisatie aan te pakken.

Eric Goubin geeft tijdens de eerste opleidingsdag toelichting bij deze opdracht. Je dient tijdens de tweede opleidingsdag jouw onderwerp in, individueel of in groep. We mikken op een praktische gerichte probleemstelling die een directe meerwaarde geeft aan de communicatie van jouw organisatie.

We bespreken jouw praktijkcase samen met de andere deelnemers en enkele externe deskundigen. Een eerste groep licht zijn presentatie toe op donderdag 6 juni in de namiddag, de tweede groep is welkom op vrijdag 7 juni. 

Volzet

Dag 6 vrijdag 07 juni 2019

09:30 - 16:30

Oefening en presentatie

Geen theorie zonder praktijk. De laatste vormingsdag luisteren we naar jouw ideeën om één of meerdere communicatieproblemen in jouw organisatie aan te pakken.

Eric Goubin geeft tijdens de eerste opleidingsdag toelichting bij deze opdracht. Je dient tijdens de tweede opleidingsdag jouw onderwerp in, individueel of in groep. We mikken op een praktische gerichte probleemstelling die een directe meerwaarde geeft aan de communicatie van jouw organisatie.

We bespreken jouw praktijkcase samen met de andere deelnemers en enkele externe deskundigen. Een eerste groep licht zijn presentatie toe op donderdag 6 juni in de namiddag, de tweede groep is welkom op vrijdag 7 juni. 

Volzet