naar top

De Helden van Kortom 2019

maandag 13 mei 2019

10:00 - 11:00

01. De onsterfelijke overheid

Hoe overleven in disruptieve tijden? Een overheidsorganisatie is minder onsterfelijk dan je denkt. Interne communicatie, identiteit, waarden en interne cultuur helpen jouw organisatie om zich aan te passen aan een snel veranderende wereld.

Fons Van Dyck, merkenstrateeg van de Lage Landen, houdt een uniek pleidooi voor langetermijndenken en rekent af met de mythes over succesvolle organisaties, met 40 jaar Apple als case. Hij geeft praktische tips en do's-and-don'ts voor elke organisatie in disruptieve tijden.

Sessie volgen

02. Webcare : draag zorg voor online conversaties

Of jouw organisatie sociale media gebruikt of niet, je wordt sowieso online besproken en beoordeeld. Daarom kan je maar beter inspelen op die conversaties. Trouwens, de feedback die je krijgt, verbetert het imago van jouw organisatie en de kwaliteit van de werking.

Laat je niet intimideren door horrorverhalen over trollen en azijnpissers, met een goede webcare en een dosis gezond verstand kom je al een eind ver. Lie Lauwers geef je handvaten en voorbeelden uit de praktijk om daaraan te werken.

Sessie volgen

03. Crisiscommunicatie in 6 adviezen

Elke organisatie komt vroeg of laat in het oog van de storm terecht. Dan wordt jouw communicatie cruciaal om de crisis te beheersen en weeg je elk woord best zorgvuldig af. Dan werkt sorry enkel als je ook jouw verantwoordelijkheid neemt.

Het is niet eenvoudig om de theorie van crisiscommunicatie in de praktijk om te zetten. An-Sofie Claeys geeft je op basis van wetenschappelijk onderzoek een reeks concrete communicatieadviezen als eerste hulp bij crisissituaties.

Sessie volgen

04. Er zit meer in een nieuwsbrief dan je denkt

Nieuwsbrieven zijn een sterkhouder in elke kanalenmix. Klasse groeide in de voorbije jaren uit tot een 360°-communicatiemedium en tilt zijn nieuwsbrieven telkens opnieuw naar een hoger niveau.

Ruben Cassiman (Klasse) neemt de stap voorbij de basics en laat je de mogelijkheden ontdekken van nieuwe formats, segmentering, e-courses, feedback en automatisering van jouw nieuwsbrieven. Je leert je wat goed én fout kan lopen als ook jij jouw nieuwsbrief wilt heruitvinden.

Sessie volgen

05. gesprekstafel - Stimuleer de communicatietalenten van jouw collega’s

In jouw organisatie communiceert iedereen met iedereen. Hoe stimuleer je de vaardigheden en talenten van jouw collega’s zodat je samen beter communiceert? Hoe gaan collega’s op een meer kritische en creatieve manier om met (sociale) media? Tijdens deze gesprekstafel is er geen presentatie maar je kan, samen met maximum 15 deelnemers en Eric Goubin (Thomas More/Kortom), jouw vragen bespreken over dit thema.

Sessie volgen
11:30 - 12:30

06. De lerende overheidsorganisatie

Veranderingen doorvoeren in een organisatie lukt enkel met een duidelijke visie, leiderschap, planning en … communicatie. Toch wordt communiceren vaak onzorgvuldig aangepakt of het belang van de communicatie wordt onderschat.

Eva Platteau (KU Leuven) vertaalt de wetenschappelijke inzichten over veranderingsmanagement naar uitgewerkte praktijklessen. Ze bespreekt wat communicatie bij organisatieveranderingen inhoudt en welke rol communicatieverantwoordelijken best opnemen.

Sessie volgen

07. Hoe leiden hersenen ons gedrag?

Gedragsverandering begint bij kennis over het menselijk gedrag. De hersenen sturen ons gedrag. Mark Mieras, wetenschapsjournalist en natuurkundige gespecialiseerd in hersenonderzoek, is hierdoor gefascineerd.

Wat vertelt neuropsychologisch onderzoek over gedrag? Wat leer je daaruit als je ander gedrag wilt stimuleren? Mensen proberen hun eigen gedrag te rechtvaardigen, toch zijn onze hersenen wel degelijk in staat tot gedragsverandering. Het komt er op aan de juiste systemen te activeren.

Sessie volgen

08. Maak een afsprakennota in jouw bestuur

Een nieuwe legislatuur geeft vaak zuurstof aan het communicatiebeleid. Maak nu afspraken met de bestuurders over hun rol in de on- en offline communicatiekanalen. Die afspraken geven duidelijkheid maar zijn ook nuttig op het moment dat er nieuwe verkiezingen in zicht komen.

Schrijft de burgemeester het voorwoord van het infoblad? Hoe prominent staan schepenen in beeld op sociale media? Leg je in de communicatie de nadruk op beleidsbeslissingen of op de bevoegde mandataris? Eric Goubin overloopt de bouwstenen die deel uitmaken van een afsprakennota over communicatiebeleid.

Sessie volgen

09. Laat digitaal echt werken voor jouw organisatie

Hoe bereik je meer (juiste) bezoekers met jouw digitale kanalen? Hoe zorg je voor meer goesting en maak je de respons groter? Patrick De Sutter, digitaal strateeg en adviseur, geeft je ideeën voor een betere digitale strategie in jouw organisatie.

Hij vertelt hoe je jouw doelgroep bereikt met jouw boodschap en hoe je beter inspeelt op hun vragen. Je vindt ook de juiste knoppen om meer conversie, maar ook meer contacten of inschrijvingen, te genereren.

Sessie volgen

10. Vertel jouw verhaal met een video

Zorg ervoor dat mensen over jouw organisatie vertellen. Met een korte video kan je de aandacht van jouw doelgroep prikkelen als je enkele eenvoudige principes volgt.

Bob Vermeir is communicatiemanager van de VRT en was jarenlang journalist en programmamaker. Hij toont de kracht van een goede video, met een duidelijke verhaallijn op maat van mensen en een geknipte montage. Zo maak je jouw nieuws behapbaar en relevant voor jouw doelgroep.

Sessie volgen

11. Turbosessies voormiddag

Vier collega’s presenteren gedurende 20 minuten hun case. Kies 2 van de 4 voorgestelde cases.

 Van 11.00 tot 11.50 uur. Maak ter plaatse jouw keuze tussen

  • CitizenLab Harelbeke: De stad Harelbeke zette het CitizenLab-platform in om stadspersoneel én burgers te betrekken bij een inspraakproces over de beleidsprioriteiten. In een eerste fase verzamelde het personeel in drie maanden tijd ruim 200 ideeën. Meer dan 850 stemmen en 100 reacties maakten er een rijke discussie van die resulteerde in een inspiratienota met 17 speerpunten. Daarnaast kon elke inwoner van de stad online de Ronde van Harelbeke – een participatietraject in het kader van de meerjarenplanning - meerijden en ideeën of voorstellen meegeven. De resultaten daarvan worden meegegeven tijdens de toelichting.
  • Heldere brieven door betere gedragsinzichten: Aan de hand van concrete voorbeelden toont Patrick Vandenberghe (team gedragsinzichten Vlaamse overheid) hoe je met nudging en een beter inzicht in gedrag komt tot effectiever beleid en efficiëntere communicatie.

Van 12 tot 12.20 uur. Maak ter plaatse jouw keuze tussen

  • #MachtigMiddelkerke: Wie foto’s neemt van Middelkerke, deelt die met #MachtigMiddelkerke. De kustgemeente gebruikt de foto’s in on- en offline communicatie. Naast de eer geeft Middelkerke de enthousiaste fotografen een duwtje in de rug met gratis workshops, wedstrijden en unieke fotokansen. Pieter Devriendt (gemeente Middelkerke) vertelt hoe ze dit participatieproject aanpakken.
  • Provinciemagazine Preus: Met gepaste trots stelde de provincie West-Vlaanderen onlangs ‘PREUS’ voor. Alle West-Vlamingen ontvangen dit magazine sinds februari in de bus. PREUS toont de realisaties van het provinciebestuur, vertelt waarom West-Vlamingen trots zijn op hun provincie en geeft plezante UiTtips. Je hoort hoe dit magazine wordt gerealiseerd en verspreid.
Sessie volgen
13:30 - 14:30

12. Communicatie in positie

Hoe organiseer je communicatie in jouw organisatie? Betteke van Ruler ontwikkelde ‘het Communicatiehuis’, een methode die je in drie stappen een visie op communicatie helpt uitwerken.

Ze loodst je via concrete vragen langs alle onderwerpen die belangrijk zijn voor een sterke positionering van communicatie en de communicatieprofessional. Zo word je de architect van jouw communicatiehuis, op maat van jouw organisatie.

Sessie volgen

13. Community brands in plaats van brand communities bouwen

Vanuit de overtuiging dat de consument centraal moet staan, verliezen bedrijven en organisaties zichzelf in trends en tendenzen. Ironisch genoeg slagen ze door een gebrek aan consistentie en geloofwaardigheid er net niet in om hun consument op een waardevolle manier te benaderen. Pas wanneer een merk een sterke, compromisloze identiteit vormt, kan het overtuigend een community aanspreken en bedienen.

Op heldere wijze nemen Stephanie Duval en Nele Pieters je mee in een perspectiefwissel die het bedrijven en organisaties mogelijk maakt om de juiste keuzes te maken in een overvloed aan marketingtrends en -hypes. De perfect match tussen de organisatie als identiteit en de consument als deel van een bepaalde community zorgt voor strategisch relevante communicatie en marketinginspanningen.

Sessie volgen

14. De burger aan het woord? - panelgesprek

Nieuwe bezems vegen schoon. Lokale besturen leggen bij de start van een nieuwe legislatuur het oor te luisteren bij de burgers en willen hen dichter betrekken bij het beleid. Gemeentebesturen en communicatieambtenaren zijn volop in de weer met inspraakrondes, gesprekstafels en enquêtes.

Wanneer levert burgerparticipatie iets op? Of is het enkel een schouwspel? We evalueren met Mieck Vos (VVSG), Koen T’Sijen (burgemeester Boechout) en Stef Steyaert (Levuur) de zin en onzin van lokale initiatieven rond burgerparticipatie.

Sessie volgen

15. Creëer draagvlak en mandaat voor jouw communicatievoorstel

Hoe krijgen jouw communicatievoorstellen meer draagvlak? Hoe krijg je het nodige mandaat van jouw leidinggevenden? Charis Libotton (Knowledge On the Spot) bundelt inzichten uit de psychologie, gedragseconomie en de communicatiewetenschap die jou daarbij helpen.

Ze gaat niet in op de principes om draagvlak te creëren, maar ze geeft je wel interessante quicks en slimme wins die jouw communicatievoorstel doen accepteren.

Sessie volgen

16. Start nu met klare taal in jouw organisatie

Hoe communiceer je helder, ook met laagtaalvaardigen en anderstaligen? Hoe start je met een klare taalbeleid in jouw organisatie? De sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen bouwde in de voorbije jaren, als één van de pioniers in Vlaanderen, heel wat taalexpertise.

Daar kan jij ook wat van leren. Jan Hendrickx (Woonhaven Antwerpen) geeft je concrete tips om een klare taalbeleid in jouw organisatie op te starten en om helder te communiceren.

Sessie volgen

17. gesprekstafel - Hoe zet je ambassadeurs aan het werk?

De ambassadeursstrategie is terecht populair: je kiest een geloofwaardige en neutrale ambassadeur die de visie en boodschap van jouw organisatie uitdraagt via een netwerk, persoonlijk contact of sociale media. Na een korte, pittige presentatie gaan  maximum 15 deelnemers samen met Wil Michels - die de ambassadeursstrategie uitwerkte in zijn boek Communicatiestrategie - de vragen en aanpak bespreken die spelen bij deze aansprekende strategie.

Sessie volgen

18. gesprekstafel - Diversiteitscommunicatie

In onze kleurrijke samenleving communiceren we naar een diverse doelgroep. Hoe kan je doelgericht en geloofwaardig communiceren, ook naar wie te maken heeft met sociale ongelijkheid en discriminatie? Tijdens deze gesprekstafel is er geen presentatie maar je kan, samen met maximum 15 deelnemers en Ingrid Tiggelovend, auteur van het nieuwe werkboek Diversiteitscommunicatie. Verbindende communicatie & marketing, jouw vragen bespreken over dit thema.

Sessie volgen
15:00 - 16:00

19. Vlaams communicatiebeleid: terugblik & toekomst - panelgesprek

Op zondag 26 mei 2019 trekken we naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Kortom bundelt binnenkort adviezen voor een sterk Vlaams communicatiebeleid 2019-2024 in een memorandum.

Samen met enkele Vlaamse politici evalueren we het Vlaamse communicatiebeleid van de voorbije 5 jaar. We luisteren naar de plannen voor een betere overheidscommunicatie in de volgende legislatuur en leggen die naast het Kortom-memorandum.

Sessie volgen

20. Reclame voor een betere wereld

Een intercommunale wil minder zwerfvuil, een cultuurvereniging streeft naar meer publieksparticipatie of een agentschap wil meer werknemers op de fiets. Elke overheids- en socialprofitorganisatie voert kleine of grote campagnes die streven naar ander gedrag.

Wanneer hebben campagnes effect? Hoe speel je op de denkwereld en drijfveren van mensen? Carlos Boidin (Comm’sa) voert al meer dan 20 jaar campagnes waar mens en omgeving beter van worden. Hij giet zijn ervaring in enkele vuistregels voor betere campagnes.

Sessie volgen

21. Storyspotting: vind jouw verhaal

Weg met fake! Het wordt steeds belangrijker om authentiek te communiceren. Organisaties zoeken daarom naar hun verhalen om zich in de markt te zetten. Maar hoe doe je dat, een eigen verhaal uitbouwen?

Tom Delmotte vertrekt bij een analyse van communicatie vandaag. Hij geeft je de handvaten om jouw verhaal vorm te geven en uit te dragen.

Sessie volgen

22. Helemol mee

In Mol smelten gemeente en OCMW binnenkort samen tot één organisatie. Het personeel krijgt niet enkel een nieuwe werkplek maar ook de organisatiecultuur verandert. Hoe kan interne communicatie deze cultuurverandering ondersteunen?

Astrid Vrolix (gemeente Mol) neemt je mee door het proces dat leidde naar het nieuwe personeelsmagazine ‘Helemol mee’. Ze licht de keuzes toe bij de onderwerpen, foto’s en verspreiding van het magazine en gaat in op de aanvullende rol van het intranet.

Sessie volgen

23. Zie je wat ik bedoel

Breekt het klamme zweet al uit als je nog maar denkt aan een presentatie? Of krijg je je publiek niet mee? Geen nood! Marc Mombaerts loodst je met praktijkadviezen, treffende anekdotes en herkenbare voorbeelden door de kunst van het presenteren.

Hij zet het belang van beelden extra in de verf, helemaal in de lijn van de hedendaagse communicatie. Er is dus veel aandacht voor lichaamstaal en beeldtaal om je publiek nog meer te boeien en de boodschap begrijpbaar voor te stellen.

Sessie volgen

24. Turbosessie namiddag

Vier collega’s presenteren gedurende 20 minuten hun case. Kies 2 van de 4 voorgestelde cases.

Van 15 tot 15.20 uur. Maak ter plaatse jouw keuze tussen

  • PSSST! Een nieuw infomagazine voor Puurs-Sint-Amands: Samen met de inwoners timmerde de fusiegemeente Puurs-Sint-Amands aan een nieuwe toekomst. Dit resulteerde in 2 nagelnieuwe magazines: ‘Pssst’ is het infomagazine dat afwisselend wordt verdeeld met het UIT-magazine. Ontdek hoe de start van een nieuwe fusiegemeente ook twee inspirerende bladen opleverde.
  • Agion-jaarverslag: op papier én digitaal: Een jaarverslag kan ook helder en overzichtelijk gecommuniceerd worden. AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, stak zijn activiteitenverslag in een nieuw jasje : naast de printversie is er ook een knap digitaal rapport en filmpjes en een fotoreportage tonen wat het agentschap realiseert.

Van 15.30 tot 15.50 uur. Maak ter plaatse jouw keuze tussen

  • Stadskernhernieuwing in Diksmuide : In mei 2018 werd de nieuwe markt van Diksmuide feestelijk heropend. Het was het orgelpunt van een doorgedreven communicatietraject, met een infomarkt, bewonersvergaderingen en de website ‘WerkenaanDiksmuide’. Stijn Dujardin vertelt je meer over de plus- en minpunten van het communicatietraject.
  • Medewerkers worden Sportwerk-ambassadeurs: Sportwerk Vlaanderen vernieuwde zijn visie, missie en doelstellingen en wou op een wervende en menselijke manier vertellen waar de organisatie en zijn sportwerkers voor staan. Bij deze rebranding stonden de sportwerkers als ambassadeurs centraal #sportwerkambassadeurs. Sylvie Fermaut vertelt hoe dit traject ook resultaten opleverde.
Sessie volgen

Mijn programma

Hieronder vind je een overzicht van jouw programma. Overloop jouw keuze nog even aandachtig.
bezig met laden...