naar top

Raad van Bestuur

Kortom zou Kortom niet zijn zonder de Raad van Bestuur. Dit vijftienkoppig team smeedt plannen en denkt na over de toekomst van onze vereniging.

De raad van bestuur van Kortom bestaat uit uit communicatieambtenaren van verschillende overheids- en socialprofitorganisaties. Alle leden van Kortom vormen samen de Algemene Vergadering. Uit deze algemene vergadering worden een voorzitter en bestuurders gekozen die het bestuur van de vereniging waarnemen. De raad van bestuur verkiest uit eigen gelederen een ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.