naar top

De coronamaatregelen in verschillende talen en in klare taal

De informatie over de maatregelen van het coronavirus is nu ook beschikbaar in meerdere talen en in klare taal.

Het gaat om maatregelen en FAQs voor burgers: over hygiëne, social distancing en de restricties in het openbare leven. De Vlaamse en de  federale overheid gebruiken dezelfde vertalingen en hertalingen in Klare Taal Nederlands.

Je vindt de vertalingen op volgende websites:

De informatie wordt op deze websites geüpdatet: hou ze zeker in het oog. Wie een melding wil krijgen wanneer er nieuwe updates zijn, kan zich inschrijven op de nieuwsbrief integratie van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Aandachtspunten voor gebruikers:

  • Er doen veel informele vertalingen de ronde. Als je die wil gebruiken: check steeds of de tekst gaat over de laatste geldende maatregelen. Maak ook steeds duidelijk dat het om een informele vertaling gaat. De Vlaamse en de federale overheid zullen deze vertalingen niet checken of zelf verder verspreiden.

  • Als je zelf vertalingen verspreidt of overneemt op een website: verwijder dan steeds ook oude vertalingen.

Heb je zelf materiaal in Klare Taal Nederlands of in verschillende talen? Filmpjes, audiobestanden, andere officiële (!) vertalingen,…? Die kunnen gepubliceerd worden op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering: stuur een mail naar communicatie@integratie-inburgering.be.

Voorbehoud: publicatie kan wanneer er voldoende tijd en ruimte is (momenteel zijn er erg veel van deze vragen); het Agentschap Integratie en Inburgering bezorgt dit materiaal ook eerst ter nazicht aan de federale overheid.

Lokale besturen en organisaties die andere informatie willen laten vertalen, kunnen dat doen via de reguliere dienstverlening van het Agentschap Integratie en Inburgering, aan de geldende tarieven.

De Agentschappen vragen echter om zo veel mogelijk gebruik te maken van de reeds beschikbare materialen.