naar top

4 burgers op 10 lopen risico op digitale uitsluiting

In België heeft bijna 10% van de mensen tussen 16 en 74 jaar nog nooit gebruik gemaakt van het internet. Bij 39% van de bevolking zijn digitale basiscompetenties niet of zwak aanwezig.

Een fenomeen dat vooral mensen met een laag opleidingsniveau en een bescheiden inkomen treft, en ook oudere mensen. De Koning Boudewijnstichting verzamelt in een infofiche bestaande cijfers over digitale vaardigheden, online dienstverlening, toegang tot het internet in België en welbevinden in het digitale.

Voor de vrouwen en mannen die er niet toe in staat zijn om de digitale tools voluit te gebruiken, is het risico reëel dat zij op diverse vlakken aan de zijlijn blijven staan en geen beroep doen op hun basisrechten. Françoise Pissart, directeur bij de Koning Boudewijnstichting: “Honderdduizenden mensen ondervinden de digitale uitsluiting elke dag aan den lijve, op tal van domeinen: het zoeken naar werk of naar een woonst, de toegang tot de gezondheidszorg, administratieve stappen die ze moeten ondernemen, de communicatie met de school… In onze samenleving is het digitale geen luxe: het is een basisbehoefte. En als die niet wordt ingevuld, versterk je de sociale ongelijkheid.”

De Koning Boudewijnstichting wil van digitale inclusie een factor van maatschappelijke integratie maken, door zoveel mogelijk kwetsbare doelgroepen digitaal autonoom te helpen worden. Om dat doel te bereiken werkt de Stichting op diverse niveaus:

Sensibilisering: de Stichting wil de samenleving en beleidsmakers blijven sensibiliseren voor het belang van dit thema. Zo heeft ze een kortfilm van 20 minuten gefinancierd die Yves Dorme eind 2018 maakte. De film is beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands. Hij illustreert het dagelijks leven van zes mensen bij wie de digitale integratie problematisch is.

Het fenomeen objectiveren: de Stichting stelt in een factsheet data ter beschikking in verband met digitale uitsluiting.

Financiële ondersteuning voor projecten van digitale inclusie: via twee projectoproepen in het actiedomein ‘Armoede’ (2018-2019) werd aan actoren op het terrein in totaal al 630.000 euro ter beschikking gesteld. Het gaat om ongeveer 55 projecten van verenigingen die kwetsbare groepen helpen bij de toegang tot het digitale en de vaardigheden om deze te kunnen gebruiken. De laureaten van de tweede oproep worden eind juni bekendgemaakt.

Samenwerking door het netwerk tussen diverse actoren te versterken: de Stichting wil zich op het vlak van digitale inclusie inzetten door samen te werken met de diverse partners: overheden, privé- en publieke actoren die onlinediensten ontwikkelen waar mensen een beroep op moeten doen, verenigingen en organisaties die in contact staan met kwetsbare groepen. Het doel is het aantal ‘digitale hulpverleners’ te doen toenemen en de competenties van de actoren te verhogen. Deze schaalvergroting wordt mogelijk gemaakt door pedagogische hulpmiddelen te delen en de dynamiek van de netwerking te versterken. Zo kwamen in oktober 2018 een honderdtal actoren (die maatschappelijk of op het vlak van digitale inclusie actief zijn) een ochtend samen om hun goede praktijken uit te wisselen en te delen.

Een online platform inzake digitale basiscompetenties, ontwikkeld voor ‘digitale hulpverleners’, wordt in de herfst van 2019 gelanceerd. Dat zal gratis toegankelijk zijn voor alle structuren en burgers in België, in het Frans en het Nederlands. Deze tool wordt ontwikkeld door WeTechCare, een bevoorrechte partner van de Koning Boudewijnstichting. Zij hebben veel ervaring met het begeleiden van groepen die het verst staan van alles wat digitaal is.