naar top

2 gratis regionale bijeenkomsten in jouw buurt

Je bent als communicatieambtenaar of bevoegde mandataris welkom op 2 gratis bijeenkomsten in Asse of Leuven. Op 13 of 28 maart bespreekt Eric Goubin (Kortom/Thomas More) een afsprakennota tussen de communicatiedienst en het CBS. Hij vertelt ook hoe je een communicatieplan uitwerkt. Tijdens de opvolgnamiddag op 2 of 30 april bespreken we jouw plan en de organisatie van jouw communicatiedienst.