naar top

Heerlijk helder-tip: Geef je mails en brieven meer impact dankzij gedragsinzichten

Hoe zorg je ervoor dat de lezer van je mail of brief doet wat je vraagt? Een belangrijke voorwaarde is uiteraard dat de boodschap heerlijk helder geformuleerd is. Maar dat is niet altijd voldoende om lezers in beweging te krijgen. Daarom kijken taal- en communicatie-experten tegenwoordig steeds meer naar beïnvloedingstechnieken uit de gedragswetenschappen.

Eind 2018 verscheen in Nederland een brochure met praktische tips voor het toepassen van gedragstechnieken in brieven en mails. Op basis van die brochure hebben het team Taaladvies en het team Gedragsinzichten van het Departement Kanselarij en Bestuur (Vlaamse overheid) een checklist samengesteld. Daarmee kun je in een oogopslag zien wat je kunt doen om de impact van een brief of mail te verhogen.

> Bekijk de checklist online

> Download de checklist onderaan deze pagina.

Deze tip verscheen in de Heerlijk Helder-nieuwsbrief van het team Taaladvies. Warm aanbevolen leesvoer voor iedereen die werk maakt van klare taal. Meld je aan voor de nieuwsbrief.

  • unnamed.jpg