naar top

Gezocht: communicatieve afspraken met politieke mandatarissen

Dit voorjaar maken we werk van richtlijnen voor een goede samenwerking tussen communicatiemedewerkers en het bestuur. Heeft je organisatie communicatie-afspraken met politieke mandatarissen (minister, gedeputeerde, burgemeester, schepen, voorzitter of raadslid)? Bijvoorbeeld: Welke plek mogen ze wel of niet innemen in je kanalen? Wie mag op de foto? Wie staat de pers te woord? Heb je deze afspraken vastgelegd in een nota, een formele beslissing of een informele praktijk? Inspireer ons en je collega’s. Stuur je materiaal naar Eric Goubin: Eric@Kortom.be.