naar top

Oproep aan alle overheidsdiensten: maak je data bereikbaar via Mijn Burgerprofiel

Mijn Burgerprofiel is een online profielpagina. Burgers vinden er persoonlijke informatie terug die de overheid over hen kent. Help mee om de beschikbare gegevens verder uit te breiden en sluit jouw overheidsdienst aan op Mijn Burgerprofiel.

Mijn Burgerprofiel is een online profielpagina. Burgers vinden er persoonlijke informatie terug die de overheid over hen kent. Help mee om de beschikbare gegevens verder uit te breiden en sluit jouw overheidsdienst aan op Mijn Burgerprofiel.

Heel wat overheidsdiensten en gemeenten tekenden al in. Wil je jouw data ook bereikbaar maken? Contacteer de Vlaamse overheid.

Hoe ziet Mijn Burgerprofiel eruit?

Burgers vinden op Mijn Burgerprofiel persoonlijke informatie terug die de overheid over hen kent. Denk aan gegevens over diploma’s, studietoelagen, kinderbijslag, woning en gezinssamenstelling. Mijn Burgerprofiel brengt data vanuit alle bestuursniveaus samen en geeft ze weer in één unieke profielpagina van de burger.

Bijzonder is dat Mijn Burgerprofiel niet gebonden is aan één webadres. Het is dus geen e-loket. De profielpagina integreer je via een algemene balk in de website van jouw overheidsdienst. De toegangsdeur verschilt dan wel, erachter vindt de burger altijd diezelfde persoonlijke profielpagina.

Voordelen 

Mijn Burgerprofiel garandeert een vlotte en moderne dienstverlening. De nieuwe functionaliteit is raadpleegbaar op elke overheidswebsite. Burgers kunnen hierdoor altijd en overal hun persoonlijke data consulteren. Mijn Burgerprofiel voldoet aan de privacywetgeving en bevat steeds actuele gegevens. 

Ook krijgen burgers meer controle over hun data en hoeven ze zich slechts één keer aan te melden voor alle overheidsapplicaties. Bovendien laat Mijn Burgerprofiel toe om eenvoudig met burgers te communiceren en hen snel te bereiken. Wanneer de status van een persoonlijk dossier verandert, krijgen gebruikers automatisch een bericht.  

Sluit jij aan?

Informatie Vlaanderen lanceerde Mijn Burgerprofiel eind november op de Trefdag Digitaal Vlaanderen 2018. Lokale, Vlaamse en federale overheidsdiensten in Vlaanderen kunnen zich nu aansluiten.

Onder meer Genk, Kortrijk, Agentschap Natuur en Bos, Rijksregister (attesten), Departement Werk en Sociale Economie, Agentschap Integratie en Inburgering, Agentschap voor Onderwijsdiensten, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en  Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen verrijken het platform met hun gegevens.

Meer informatie over hoe de integratie precies verloopt, vind je hierContacteer de Vlaamse overheid vandaag nog en help de beschikbare gegevens in Mijn Burgerprofiel verder uitbreiden.