naar top

Wat betekenen de Digimeter-cijfers voor jouw werk?

Imec lanceerde opnieuw de Digimeter, de jaarlijkse ondervraging van Vlamingen over hun mediagebruik. Het resultaat: erg relevante cijfers voor jouw communicatiewerk.

Wat meet de Digimeter? 

Hoeveel Vlamingen hebben een smartphone op zak, en wat doen ze er mee? En hoe comfortabel voelen ze zich bij de toegenomen digitalisering van de maatschappij? Hoe populair is Netflix en Spotify in Vlaanderen? 

Sinds 2009 brengt imec.digimeter de trends rond bezit en gebruik van media en technologie in Vlaanderen in kaart, en werpt het een licht op de attitudes en verwachtingen tegenover nieuwe technologieën. De resultaten en bevindingen zijn gebaseerd op een bevraging bij 2.754 Vlamingen van minstens 16 jaar.

Enkele resultaten:

Per resultaat vind je op de site van Imec trouwens een handige infographic en/of een profiel per categorie. 

Bijna de helft van de Vlamingen kan niet zonder zijn smartphone

Alle Vlaamse huishoudens zijn smart en connected. Voor het eerst beschikken alle Vlamingen minstens over één smart toestel. De smartphone blijft de sterkste stijger op het vlak van adoptie: 90% van de Vlamingen heeft een smartphone. Maar ondertussen merken we in de slipstream van de smartphone, een groei in nieuwe toestellen en aansluitingen. Eén van die nieuwe toestellen is de wearable

De Vlaming is steeds meer multiscreen door het gebruik van verschillende toestellen, maar is ook in toenemende mate multiplatform. Zo jongleren we steeds vaker met meerdere communicatie-, video-, audio- en nieuwsdiensten. 

Hoe 'digitaalvaardig' vindt de Vlaming zichzelf? Dat overzicht vind je in de infographic onderaan bij 'Downloads' of lees je hier na

De Vlaming jongleert met sociale media

Het aantal Vlamingen dat actief is op sociale media (minstens één keer gebruikt afgelopen maand) stijgt naar 91%. En net de Vlaming is op vlak van sociale media en chatdiensten meer en meer multiplatform. De stijging in het aantal actieve gebruikers van sociale media en chatdiensten zien we ook bij de Big Five: Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger, YouTube en Instagram. Bijna 4 op 5 gebruikt dagelijks een app uit de Facebook-familie. Maar ook daarbuiten, zien we bij de kleinere platformen een stijging (Pinterest, Twitter, …). 

90% van de Vlamingen heeft dus een smartphone. Een grote stijging zie je bij senioren, die kopen meer smartphones aan, en dat gaat vaak onmiddellijk samen het gebruik van sociale media. Drie op vier 65-plussers zijn namelijk maandelijks actief op minstens één sociaal medium. 

Het aantal Vlamingen dat dagelijks WhatsApp gebruikt: 44% of Messenger: 39%. Het dagelijks gebruik van SMS: 45%. Het dagelijks WhatsApp-gebruik is het grootst bij 25-34 jarigen (stijgt van 60 naar 69%). Messenger is het populairst bij 16-24 jarigen (gaat van 75% naar 74%). WhatsApp breekt bij een jongere doelgroep nog altijd niet door. Het percentage dagelijkse gebruikers draait in die leeftijdscategorie nu al 3 jaar rond 37%. 

Let op: hou in het achterhoofd dat het Digimeteronderzoek pas loopt vanaf 16 jaar. 

De Vlaming creëert door het jongleren met sociale media tijdsintensieve gewoontes. Zo stelt een kwart van de Vlamingen geen dag zonder sociale media te kunnen en stelt iets meer dan de helft het te ervaren als te tijdsintensief.

Streamingdiensten en klassieke mediadiensten gecombineerd
Streamingdiensten zijn een vast gegeven geworden in Vlaanderen. Spotify stijgt jaar na jaar in aantal gebruikers. 40% van de Vlamingen heeft reeds toegang tot Netflix. Maar in 2020 zal Netflix niet meer de enige speler zijn (vb. door de komst van Disney+). Onderling boksen Netflix, Spotify en al hun nieuwe concurrenten vooral tegen elkaar op en blijft de Vlaming finaal bij slechts één van die platformen hangen. Maar in relatie tot de klassieke media komen die nieuwe media er vooral bovenop, en zien we een cumulatie.
 
Binnen die crossmediale mediaconsumptiepatronen weten de klassieke media hun plaats grotendeels te behouden

Een belangrijke bevinding is dat de Vlaming cumuleert en jongleert met zenders en platformen. Het televisiekijken wordt een video-ervaring waarbij de kijker zapt tussen schermen en platformen in plaats van enkel en alleen tussen zenders; en alsmaar minder op mediamerken berust om content te selecteren, maar zelf kiest naar wat hij wanneer bekijkt.

De Vlaming is bezorg over zijn online privacy en de impact van fake news

De snelle doorbraak van de smartphone, sociale media en andere internetdiensten (bv. Netflix) veranderen veel. De digitalisering is een goede zaak, maar voor sommigen komen de veranderingen te snel achter elkaar. Deze ervaringen tekenen onze attitudes omtrent digitale technologie, maar ook de perceptie van eigen digitale vaardigheden. 

Om met die paradoxale gevoelens om te gaan, doet de Vlaming ook meer aan zelfregulering. Hij gaat meer actie ondernemen om de controle in handen te houden en zo de negatieve impact van fake news, digibesitas of privacy te minimaliseren. 

Een stijgende aandeel Vlamingen onderneemt zelf actie om de privacy te controleren. Zo passen ze steeds meer regeltjes toe, bijvoorbeeld bewust geen toegang meer verlenen tot bepaalde gegevens en gaan alsmaar meer Vlamingen de privacy voorwaarden lezen. 

Over het algemeen merken we dat Vlamingen een negatieve perceptie hebben over hoe bedrijven omspringen met hun persoonlijke gegevens. 65% stelt geen controle meer te hebben over welke informatie gebruikt en verzameld wordt en 73% beweert dat bedrijven niet transparant zijn over de data die ze verzamelen.

Het nieuws blijft heel erg belangrijk voor de Vlaming en hij gedraagt zich daar ook naar. Net als de voorbije twee jaren, heeft 88% een dagelijkse nieuwsroutine, waarbij oude en nieuwe media met elkaar worden gecombineerd. De ‘klassieke dragers’ lijken een ondergrens te hebben bereikt, en niet verder te lijden onder de steile opmars van online toegangspoorten tot nieuws en informatie.

Over het algemeen erkennen Vlamingen de positieve aspecten van digitaal nieuws. Zo voelt een ruime meerderheid zich beter geïnformeerd dankzij het internet. Al zijn ze niet blind voor de uitdagingen die ermee gepaard gaan. De negatieve impact van nepnieuws op onze maatschappij is bijvoorbeeld een breed gedeelde bekommernis.

Meer lezen?
  • Knipsel.PNG
  • 20 Digimeter - Infographic - digitale media.png
  • 20 Digimeter - Infographic - digitale vaardigheden van de vlaming.png
  • 20 Digimeter - Infographic - sociale media jongleren.png