naar top

Wat zijn de trends voor overheidscommunicatie volgens de Nederlandse Rijksoverheid?

Welke trends zijn relevant voor overheidscommunicatie? De Nederlandse Rijksoverheid verzamelde in 2019 uit talloze bronnen ontwikkelingen in de samenleving, bij de overheid en in het communicatievak. In het trendrapport ‘Iedereen aan zet’ lees je handige inzichten voor jouw communicatiewerk.

Leiden toenemende onzekerheden tot een overheidsburnout? Worden zingeving en inclusiviteit steeds belangrijker? Gebeurt dat online of offline? Wie kan je nog geloven? Welke gevolgen heeft robotisering voor mensen? Ontwikkelingen op het gebied van technologie, economie en demografie hebben invloed op onze communicatie. De Nederlandse Rijksoverheid maakt een trendrapport 'Iedereen aan zet', een gids met relevante trends voor overheidscommunicatie. 

Over het onderzoek

Het team Communicatieonderzoek van de Dienst Publiek en Communicatie van de Nederlandse rijksoverheid monitort continu ontwikkelingen in de samenleving, het communicatievak en bij de overheid met in het achterhoofd de vraag: wat kunnen de gevolgen zijn voor de communicatie door de overheid? Via literatuuronderzoek en expertinterviews zicht het team naar signalen voor toekomstige veranderingen. Dit heeft geleid tot het actualiseren van het rapport ‘Iedereen aan zet – Relevante trends voor overheidscommunicatie’ uit 2017. Deze trendupdate is een leerrijke bron voor jouw communicatiewerk.

Nieuw: een trendcurve

De trends zijn geplaatst in een trendcurve die aangeeft in welke fase van ontwikkeling de (eerder) beschreven trends zitten. Trends ontwikkelen zich namelijk niet langs een rechte lijn. Het kost tijd, geld en kennis voordat een trend impact op overheidscommunicatie heeft. Bij het ontstaan van een nieuwe trend groeien de verwachtingen over de impact van een trend snel, maar zijn er nog niet veel praktijkvoorbeelden te zien. Daarna komt een periode van reactie: mogelijke tegentrends komen op, maar ook de vraag of de trend de hoge verwachtingen zal waarmaken. Sommige trends zullen in deze fase wegvallen. Als de trend toch relevante toepassingen blijkt te hebben, dan volgt een fase van overwinning. Wanneer een trend uiteindelijk tot wasdom komt, dan houdt de trend eigenlijk op een trend te zijn: de nieuwigheid is eraf en de ontwikkeling is een onderdeel geworden van het dagelijks leven. 

Op www.communicatierijk.nl vind je meer informatie over hoe je zelf aan de slag kunt met de trends. Je vindt hier een set materialen waarmee je een trendsessie kunt organiseren over de betekenis van deze trends voor jouw werk en (veranderende) rol als communicatieprofessional. Download de materialen of neem contact op met Dienst Publiek en Communicatie (DPC) voor het opzetten van een trendsessie.