naar top

Diversiteit niet weerspiegeld in interne communicatie

Meer dan 60% van de Vlaamse en Brusselse organisaties heeft een diversiteitsbeleid, maar slechts 41% vertaalt dit ook in concrete acties. De belangrijkste reden hiervoor is dat diversiteit en inclusie nog steeds niet worden gezien als een voordeel voor de organisatie. Bovendien zijn er maar weinig diverse communicatieteams. En dat heeft ook gevolgen voor interne communicatie. Dat blijkt uit een onderzoek bij meer dan 200 organisaties uit Vlaanderen en Brussel, uitgevoerd door het netwerk voor interne communicatie vonk, communicatiebureau Inclusified en HR-onderzoeksbureau Starfish.

De meerderheid van de bevraagde organisaties geeft aan gelijke kansen te bieden binnen de organisatie. Bijna 60% zegt een diversiteitsbeleid te hebben ontwikkeld, maar slechts 41% van de bevraagden vindt dat hun organisatie ook concrete initiatieven onderneemt. Dat komt omdat weinig leidinggevenden concurrentieel voordeel zien in diversiteit. Nochtans bewijst onderzoek het tegendeel.

Drempels voor inclusieve interne communicatie

Ook de vertaling van het diversiteitsbeleid op de werkvloer is maar weinig merkbaar. Er zijn weinig diverse communicatieteams. En dat heeft gevolgen voor interne communicatie: “Gebrek aan tijd, kennis en diversiteit binnen communicatieteams zorgen voor hoge drempels voor inclusieve interne communicatie”, aldus Erwin Van Overloop, directeur van vonk. De grootste uitdagingen op vlak van diversiteit zijn handicap en etnische achtergrond. Op het gebied van leeftijd, gender en seksuele geaardheid beschouwen de meeste respondenten hun organisatie als voldoende divers.

Handicap en seksuele geaardheid pijnpunten voor diverse communicatie

In welke mate houden organisaties rekening met de verschillende aspecten van diversiteit? Als het gaat over de inhoud van interne communicatie, is het grootste pijnpunt handicap en ziekte (76%). Daarna volgt seksuele geaardheid (68%) en dan pas etnische achtergrond (32%). Als we kijken naar de vorm van de communicatie, zoals in het gebruik van beeld en fotomateriaal, scoort etnische diversiteit heel wat beter. Ook hier zijn seksuele geaardheid en handicap pijnpunten.

Het volledige rapport kan je hier downloaden. 

  • foto artikel vonk.png