naar top

5 tips om een diverse doelgroep te bereiken

Het is niet meer voldoende om te denken dat je iedereen bereikt door te focussen op 25- tot 65-jarigen van Vlaamse origine”, zegt diversiteitsexperte Ingrid Tiggelovend. Maar hoe bereik je dan wel een diverse doelgroep? Lees de vijf tips of haal inspiratie uit de twee praktijkvoorbeelden!

1| Leer je doelgroep kennen

Om een doelgroep aan te spreken die niet tot je eigen leefwereld behoort, moet je ze leren kennen. Begin bijvoorbeeld met opzoekingswerk: Waar woont en werkt je doelgroep? Wie zijn de sleutelfiguren?

Nog beter is om in gesprek te gaan met mensen uit de doelgroep. Dat kan bijvoorbeeld in een wijk of op een evenement. Je doelgroep doorgronden is een belangrijke stap in de richting van gerichte en geloofwaardige communicatie.

2| Test je materiaal en strategie uit

Betrek je doelgroep bij bestaande communicatie-acties en voor je een nieuwe grootschalige campagne lanceert. Organiseer interviews of focusgroepsgesprekken om je materiaal te testen en hun mening te vragen over affiches, folders…

Zo’n onderzoek levert vaak een ‘aha-effect’ op. Je zal dingen te weten komen die je vooraf nooit zo had ingeschat. Je gaat er als communicatiedienst bijvoorbeeld van uit dat iedereen weet wat een afvalkalender is, terwijl je na straatinterviews misschien tot de vaststelling komt dat veel mensen uit je stad die niet kennen.

3| Zorg voor authentieke communicatie

Doelgroepencommunicatie mag geen verplicht nummertje zijn, maak waar wat je zegt en toont. Vermeld je in een niet-Nederlandstalige folder bijvoorbeeld dat een nieuwkomer contact kan opnemen bij vragen? Zorg dan dat er ook effectief iemand is die deze burger te woord kan staan in die taal.

Diversiteit als opsmuk inzetten door bijvoorbeeld een vrouw met hoofddoek af te beelden, krijgt geen goede punten. Als je imago geen diversiteit uitstraalt en je aanbod niet op maat is, zal je doelgroep snel doorhebben dat het enkel een façade is.

4| Gebruik verbindende beelden

Toon zo veel mogelijk levensechte mensen, ook gewone mensen kunnen buitengewoon zijn. Beelden zorgen voor verbinding als ze juist gebruikt worden en herkenbaar zijn. Denk bij elk beeld goed na over de gevoeligheid ervan. Wat betekent een bepaalde afbeelding voor mijn doelgroep?

Vermijd stereotype beelden zoals een traditioneel geklede man van Afrikaans origine met een djembé en voorkom negatieve beeldvorming. Stereotypen zijn niet onschuldig want ze sluipen onbewust in ons brein. Als communicatiemedewerker is het belangrijk om je daarvan bewust te zijn en zo je eigen gedachtenpatroon te doorbreken. Zorg voor een diverse weergave van je doelgroep en toon ook successen en positieve rolmodellen.

5| Doe het niet alleen

Als communicatiedienst zit je op een scharnierpunt naar verandering. Ga het thema diversiteit niet uit de weg. Sta je zelf te ver af van een bepaalde doelgroep? Dan kan je werken met influencers. Iemand van ‘ons’ roept altijd vertrouwen op, dat hoeft zelfs geen bekend persoon te zijn.  

Plan structureel voldoende tijd in voor doelgroepencommunicatie. Niet enkel voor de voorbereiding, opvolging en evaluatie, maar ook om weerstand op te vangen. Als je weet dat iets gevoelig ligt, speel daar proactief op in. Zoek intern en extern bondgenoten en laat de doelgroep participeren om sterker te staan.

Deze organisaties zetten de theorie om naar de praktijk

Case - De VGC screent haar communicatie op diversiteit

Case - Samenlevingsopbouw: Samen van 't straat met streetvideo

Meer bijleren over diversiteits- en doelgroepencommunicatie?