naar top

FAQ: hoe maak ik werk van contentplanning?

Niet alleen in onze collegagroepen is contentplanning een hot topic, maar ook jullie stelden hierover al veel vragen in de community. Deze pagina geeft een duidelijk overzicht van de,belangrijkste bevindingen en tips over efficiënte contentplanning.

Spijtig genoeg bestaat er geen blauwdruk voor hét ideale contentplan dat op elke organisatie van toepassing is. We verzamelden voor jou wel zes basisregels en enkele pagina’s met interessante links en presentaties die iedereen op weg kunnen helpen.

1. Plan!

Een contentplan is onmisbaar voor goed contentmanagement. Het vormt een handige leidraad om je posts te structureren. Je bepaalt op die manier vooraf welk kanaal je voor elk onderwerp gebruikt, wie wat zal beheren, wanneer dat moet gebeuren, enz. Het houdt dus de basisvragen van goede communicatie in: Wie? zegt wat? via welk kanaal? Tegen wie? Met welk doel? Daarbij moet je ook rekening houden met tijds- en geldbesteding.

2. CC: Content Calendar

Een contentplan is kalender waarin je de posts voor de komende maand(en) in een overzicht samenbrengt. Zo’n kalender geeft niet enkel meer structuur aan de organisatie van jouw content, maar maakt het ook mogelijk om handig in te haken op de actualiteit. Je kan een top topical kalender gebruiken waarin alle speciale dagen van het jaar ingevuld zijn. Je zal merken dat de kalender een grote inspiratiebron vormt omdat je bij communicatie over jouw projecten of campagnes kan inspelen op de relevante planning van je doelgroep.

Voor een voorbeeld-template van een content kalender: klik hier. Opgelet: kopieer de sheet, anders werk je in het voorbeeld dat voor iedereen zichtbaar is. 

3. Welke tools zijn er om je content te plannen?

Om je on- en offline redactie systematisch bij te houden zijn tools handig: online instrumenten die een database vormen waarin je ideeën en teksten of foto’s volgens timing kan vastleggen. Zulke samenwerkingstools zijn overzichtelijk en toegankelijk voor iedereen zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Volgende overzichtstools worden aangeraden naar trial and error: Asana, Wunderlist, DIvvyHQ, Trello, Basecamp, Teamgantt, Excel, CX Social, OBI4WAN, Costoo, Google OneNote, Google Drive, Outlook, Google Spreadsheet.

Gemeente Opglabbeek ontwikkelde zelf een goeie contentplanningstool dat het bedrijf Paddle verder ontwikkelt en opvolgt: https://www.paddle.be/nl/contentplanner 

4. More is less and less is more

Een evenwichtig samengestelde communicatiemix versterkt je boodschap. Wanneer je meerdere communicatiekanalen inzet, is het belangrijk een overzicht te houden op de balans tussen verschillende on-en offline communicatiekanalen. Je denkt vooraf best na over de kenmerken  en de verspreiding van jouw informatie zodat de content verwerkt kan worden tot een samenhangend geheel. Hoe meer tijd je hier op voorhand aan besteed met behulp van een contentplan, hoe minder wanorde nadien. En hoe minder je van één en hetzelfde kanaal gebruik maakt, hoe meer effect je boodschap zal bereiken

5. Een contente doelgroep is het doel

Sociale media draait om interactie opzoeken met je doelpubliek aan de hand van goede content. Door de digitalisering is er steeds minder print en gebeurt alles online. Het is belangrijk om je online imago af te stemmen op het offline imago. Daarom moet je vooraf bedenken hoe je sociale media zal inzetten. Probeer voor je social media strategie voor ogen te houden welke info de doelgroep wilt, en niet welke info jij kan bieden voor het behalen van jouw doelstellingen en business strategie.

Content draait gedeeltelijk over jezelf en je diensten maar vooral om interactie over wat je doelgroep interesseert. Een goed contentmodel, waarbij je ook je collega’s betrekt voor inspiratie, zal zorgen voor meer bereik en interactie stimuleren. Ook kanaal management is afhankelijk van je doelgroep. Elk Medium heeft mogelijkheden en beperkingen. Naargelang je communicatiedoelen kies je voor het meest geschikte kanaal, opnieuw zonder daarbij je doelgroep uit het oog te verliezen

6. Content leeft continu

Het is niet enkel de bedoeling dat jouw content voortleeft bij het doelpubliek, je moet ook zelf de content kalender blijven opvolgen. Het updaten van dit levend document is zeer arbeidsintensief, maar zorgt er tegelijk voor dat je steeds voldoende content hebt. Eens je content voorbereid is, geeft het je ruimte in drukke periodes. Wanneer je de kanalen en je content inventariseert kan je er formats voor bepalen. Deze modellen zorgen ervoor dat de planning gemakkelijk herhaalbaar is. Je moet echter blijven opvolgen of de content nog actueel is en of ze effectief en voldoende intensief of afwisselend geplaatst wordt. Meten en weten dus!

  • Op enkele provinciale collegagroepen stelden collega's hun contentplan voor. Bij downloads hieronder vind je enkele voorbeelden
Auteur: Kortom vzw Publicatie datum: 2017