naar top

Bekendmaking in een lokaal drukwerk

We moeten een openbaar onderzoek naar onteigening publiceren.
Volgens het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 moet het openbaar onderzoek gepubliceerd worden als "een bericht in lokaal drukwerk dat niet wordt beschouwd als publiciteit." (zie tekst in bijlage)

Weet iemand wat precies wordt verstaan onder ‘lokaal drukwerk’?
Kan dit ook een dag- of weekblad zijn die verschijnt in onze regio of verspreid wordt in onze gemeente?

Ons gemeentelijk informatieblad verschijnt immers maar 4 keer per jaar en de volgende editie staat pas gepland in oktober, wat te laat is voor de aankondiging van dit openbaar onderzoek.

Reacties

Reageer
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.