naar top

campagne vernieuwen rijbewijs?

Beste collega's
Tussen 2010 en 2013 schakelden alle gemeentes over naar het afleveren van rijbewijzen in 'bankkaart' versie. Grote verschil met de papieren versie van voordien: ze is maar 10 geldig. Daarna moet de burger zelf spontaan en zonder herinnering eraan denken zijn rijbewijs te vernieuwen.
Helaas beseffen maar weinig mensen dit, laat staan dat ze eraan denken na 10 jaar.
Weet iemand of er hier campagnes voor gevoerd worden op federaal of Vlaams niveau?
Wij krijgen niet de gegevens van de personen wiens rijbewijs vervalt en kunnen de mensen dus niet verwittigen.
Zelf als Stad Gent een campagne opzetten is natuurlijk lang niet zo effectief als ons aansluiten bij een bestaande campagne die ook op nationale media kan draaien.
Hoe doen jullie dit in jullie gemeente/stad?
ik kijk uit naar jullie reacties.
Groetjes Maryse

Reacties

Reageer
 • foto Tom Vanhoren
  Dag Maryse Ik kreeg onderstaande mailing intern doorgestuurd. We maakten hier een artikeltje over in ons gemeenteblad. De affiche hangt ook uit in het gemeentehuis. Van: Hilda Nasro Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 16:20 Aan: Burgerlijkestand Onderwerp: Administratieve hernieuwing rijbewijs bankaartmodel Brussel, 4 mei 2021 NR. 108 Administratieve hernieuwing rijbewijs bankaartmodel Mevrouw, Mijnheer, De burger draagt zelf de verantwoordelijkheid om zijn rijbewijs in bankkaartmodel tijdig te hernieuwen. In bijgaande linken vindt u, in de 3 landstalen, de affiche waarin de burger wordt aangespoord de geldigheid van zijn rijbewijs na te kijken. NL : https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/bijlage_flash_108.pdf FR : https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/annexe_flash_108.pdf DE : https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/anhang_flash108.pdf Mag ik u vragen om, mocht dit nog niet gebeurd zijn, deze info te plaatsen op de website van de gemeente alsook op te nemen in de gemeentelijke infobladen. Indien de gemeente nog papieren affiches wenst, kunnen deze bezorgd worden. Gelieve hiertoe een mail te sturen naar incident.rijbewijs@mobilit.fgov.be met het vereiste aantal. De hernieuwing van een rijbewijs bankkaartmodel moet aangevraagd worden met het formulier N07 (transactiecode 01/40 administratieve hernieuwing). De retributie bedraagt 20 euro + gemeentetaks. Wij danken u voor uw medewerking. Met vriendelijke groeten Hilda Nasro Communicatie – Dienst Rijbewijzen
 • foto Maryse Millet
  Hartelijk voor de info Tom! Ik ga eens horen bij Hilda Nasro of ze een bewustmakingscampagne plannen.
  Groetjes Maryse
 • foto Katrien Van Cleynenbreugel
  In de nieuwsbrief van VLAVABBS van vandaag staat:

  Eigenaars bijna vervallen rijbewijs worden niet verwittigd

  Sinds juli 2010 worden in België Europese rijbewijzen in bankkaartmodel afgeleverd. Aangezien deze rijbewijzen een geldigheidsduur van 10 jaar hebben die door de coronacrisis werd verlengd, zullen de eerste binnenkort vervallen en dus hernieuwd moeten worden. Volgens de FOD Mobiliteit is het aan de eigenaar zelf om de einddatum van zijn rijbewijs op te volgen en tijdig (zodra het rijbewijs nog minder dan drie maanden geldig is) een hernieuwing aan te vragen bij het gemeentebestuur. Die eigenaars worden hiervan dus niet persoonlijk op de hoogte gebracht, zoals wel het geval is met de elektronische identiteitskaart.

  Veel gemeenten zijn echter vragende partij dat de eigenaars van een bijna vervallen rijbewijs hiervan wel zouden worden verwittigd. De VVSG en VLAVABBS hebben dat vorig jaar ook expliciet gevraagd aan de FOD Mobiliteit en minister Gilkinet, met een voorstel om dit te organiseren. De inhoud van de brief kan je hier nalezen.

  De VVSG en VLAVABBS ontvingen intussen een antwoord van de FOD Mobiliteit en minister Gilkinet. Die blijft bij het standpunt dat de verantwoordelijkheid voor de hernieuwing van het rijbewijs bij de houder ervan ligt. De administratie zal de burgers hierover wel zoveel mogelijk informeren, bijvoorbeeld via de gemeentelijke infobladen en papieren en digitale affiches. In de loop van 2022 volgt dan een evaluatie met de vraag of burgers alsnog individueel moeten worden verwittigd. De VVSG en VLAVABBS betreuren deze houding, die niet echt past bij een proactieve, klantgerichte overheid.

  U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen
 • foto Maryse Millet
  Hartelijk dank Katrien
  Jammer inderdaad dat we eerst een evaluatie moeten afwachten i.p.v. direct klantgericht en proactief te kunnen handelen.
  Groeten Maryse
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.