naar top

Gebruik gemeentelijk logo door verenigingen

We merken de laatste tijd dat er heel wat vragen zijn van verenigingen en instanties die het gemeentelijk logo willen gebruiken voor allerlei zaken.
We zouden hiervoor graag een nota willen schrijven om niet elke keer langs het CBS te moeten passeren. Heeft iemand een nota waarin de do's en de don'ts worden opgesomd? In welke gevallen staan jullie het gebruik van het gemeentelijk logo toe voor verenigingen en instanties? Of zijn er misschien bepaalde verplichtingen voor verenigingen wanneer ze werkingssubsidies krijgen? Moeten verenigingen het logo gebruiken als ze een beroep doen op de gemeentelijke uitleendienst?

Reacties

Reageer
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.