naar top

Afsprakennota communicatie met politiezone

Heeft iemand een afsprakennota rond communicatie met de politiezone? Indien wel, mag ik dat document eens inkijken?
Wij moeten dit opmaken, maar ik weet niet zo goed wat ik erin moet zetten...
Alvast bedankt.

Reacties

Reageer
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.