naar top

Politicy in beeld - waar ligt de grens?

Waar trekken we de grens om politicy op onze eigen kanalen in beeld te brengen? Een moeilijk dilemma vind ik persoonlijk.

Tot nu houden we het in Diksmuide streng. Het college komt enkel voor persberichten en -foto's in beeld. Op onze eigen kanalen (website/sociale media/nieuwsbrief) bannen we hen om de neutraliteit te bewaren. Tot voor kort deden ze daar nooit moeilijk over. Maar het coronajaar 2020 bracht hen veel minder in de pers, en ik denk dat de frustratie daar gegroeid is. Onze eigen kanalen doen het erg goed, en ze missen zichtbaarheid. Het is als het ware een snoepje waar ze net niet bij kunnen...

Wij nemen een persfoto met hen erbij, en daarna inderdaad eentje zonder hen voor op sociale media. Ze hebben al geuit dat ze zich aan de kant geschoven voelen. Ik heb er ergens wel begrip voor en heb dan ook enkele uitzonderingen toegestaan (enkele filmpjes en foto's op sociale media, een voorwoord van de burgemeester in het stadsmagazine, ...) maar ik heb het gevoel dat zij dat niet als uitzondering meer zien maar als een verworven recht. Ik voel dat ze steeds verder en verder gaan. Ik hoorde al veel frustraties van communicatiecollega's waar politiek overal bij moet, daarom was ik ook altijd zo streng hier intern. Heeft iemand een afspraak met politiek hierover? Of een goeie lijn waar iedereen zich goed bij voelt? Dankjewel!!

Reacties

Reageer
 • foto Celine Keerman
  Dag Charlotte, Ik veronderstel dat de schepenen en burgemeester ook een eigen Facebookpagina hebben waar ze hun ei kwijt kunnen? Het lijkt me onkies dat ze daarvoor de gemeentelijke accounts zouden gebruiken.
  We maken hier we een afsprakennota op, goedgekeurd door het college. Als medewerkers van het gemeentebestuur is het onze plicht om politiek onafhankelijk en neutraal te communiceren. We brengen dus geen individuele politici in beeld. Als het voltallige college aanwezig is, kan dit wel gepubliceerd worden. We trekken deze lijn door in al onze kanalen. Is inderdaad een moeilijke om te blijven bewaken, maar wel noodzakelijk om onze neutrale berichtgeving te garanderen. Groeten, Celine
 • foto Eric Goubin
  Dag Charlotte,

  Is het acceptabel dat burgemeesters en schepenen prominent aanwezig zijn in gemeentemagazine, website of sociale media?

  Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 stelt normen waaraan overheidscommunicatie moet voldoen. Een belangrijk principe hier is dat overheidscommunicatie politiek neutraal moet zijn, ook bij lokale besturen.

  Het is politiek neutraal want gewoon informatief om in gemeentemagazine en op de website de samenstelling te geven van het college van burgemeester en schepenen, met vermelding van bevoegdheden en contactgegevens. Een stuk minder politiek neutraal wordt het van zodra dat deze mandatarissen zelf aan het woord of in beeld komen. De meeste lokale overheden blijven hier terecht voorzichtig en beperken dit, met in het gemeentelijk informatieblad hooguit een kort voorwoord van burgemeester of een schepen.

  Naast een decretale is er vooral een communicatiewetenschappelijk argument. Uit publieksonderzoek weten we dat gemeentelijke kanalen effectiever zijn als niet de politiek maar het publiek centraal staat: met informatie voor en door inwoners. De aanwezigheid van politici in de gemeentelijke kanalen weegt te veel op de geloofwaardigheid van de inhoud. Bovendien hebben politici in deze samenleving voldoende eigen sociale media ter beschikking om hun verhaal verteld te krijgen.

  Groetjes! Eric
 • foto Charlotte Aneca
  Dankjewel voor jullie reacties. Ik volg jullie 100%.
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.