naar top

Afspraken gemeentelijke nieuwsbrief

In januari 2021 start gemeente Arendonk met een eigen papieren nieuwsbrief. Tot nu toe werd het gemeentelijk nieuws elke week gepubliceerd in een gratis reclameblad (dat dus niet in elke brievenbus bedeeld werd).

In het verleden hing het aantal pagina's dat we in dat reclameblad gebruikten gewoon af van de hoeveelheid info die binnenkwam bij de dienst communicatie. Voor de nieuwe nieuwsbrief willen we hier toch wat meer afspraken rond maken (bv. welke info zeker opnemen, wat enkel als er nog plaats is ...), zodat we het aantal pagina's telkens ongeveer hetzelfde kunnen houden.

Heeft iemand van jullie hierover een soort afsprakennota waar ik inspiratie uit kan halen? Zijn er nog andere afspraken i.v.m. een gemeentelijke nieuwsbrief die jullie hebben vastgelegd?

Reacties

Reageer
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.