naar top

ondertekening mails

Collega's,
Wij hebben de ondertekening van onze mailberichten aangepast aan de huisstijl en vragen alle collega's om de nieuwe ondertekening te gebruiken. Van één collega krijg ik de boodschap dat we onderstaande verplicht moeten toevoegen. Hoe gaan jullie hiermee om?

In het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 staat het volgende:
Art. 2:20. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van een rechtspersoon moeten de volgende gegevens vermelden:
1° de naam van de rechtspersoon;
2° de rechtsvorm, voluit of afgekort;
3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon;
4° het ondernemingsnummer;
5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon;
6° in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon;
7° in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.

Groeten,
Mia Tegenbos
Dienst communicatie stad Herentals

Reacties

Reageer
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.