naar top

Verplichting over webtoegankelijkheid: enkele dingen niet duidelijk

Dag collega's,

De Europese wetgeving over webtoegankelijkheid gaat woensdag in. Ik zal wel niet de enige zijn die zich vragen stelt ;)
Ik had twee heel concrete vragen waarmee ik geen raad weet: (na uitvoerig de webpagina’s van de Vlaamse en Europese overheid te checken).

• Valt een intranet nu onder de wetgeving of niet? Het staat bij de "uitzonderingen": inhoud van websites die alleen beschikbaar is voor een beperkt aantal personen tot dergelijke websites ingrijpend herzien worden.
> Is dat zeker zo?

• De gemeenteraad wordt hier opgenomen via audio en online geplaatst (in het kader van de Vlaamse verplichting over de bekendmakingen op overheidswebsites). We zijn ook vast niet de enige stad/gemeente. Moet er daar dan een transcript van gemaakt worden? Wat volstaat om in orde te zijn met de verordening?

Kan iemand me meer toelichting geven (en ja, ook al het team Diversiteit van de Vlaamse overheid gecontacteerd)? Merci!

Hartelijke groet,
Annebeth

Reacties

Reageer
 • foto Ymke Deprez
  Dag Annebeth

  Live audio- of videobestanden vormen een uitzondering op de wetgeving. Blijft de opname beschikbaar online dan gelden de eisen van vooraf opgenomen audio- en videobestanden. Dat betekent dat je audiobestanden van een tekstalternatief en transcript moet voorzien. Voor videobestanden moet je ook ondertitels toevoegen en een audiobeschrijving voorzien (tenzij alle visuele informatie te horen is).

  Surf zeker eens naar deze site: https://accessibility.belgium.be/nl/artikels/audio-en-video Je vindt er een goed overzicht van de verplichtingen voor opgenomen audio en video.

  Groetjes,
  Ymke
 • foto Annebeth Boudry
  Beste collega's,

  een update (Antwoord van Accessibility Belgium):

  * Valt een intranet nu onder de wetgeving of niet? Het staat bij de uitzonderingen: inhoud van websites die alleen beschikbaar is voor een beperkt aantal personen tot dergelijke websites ingrijpend herzien worden. Deze uitzondering geldt niet meer na 23 september 2019.

  Intranets vallen inderdaad ook onder de wetgeving.

  Betekent dit dat het intranet in z’n geheel, gebouwd voor 2019, niet onder de wetgeving valt? Of content op het intranet, gebouwd voor 2019, niet onder die wetgeving valt?

  De regels zijn in principe identiek voor intranets als voor publieke websites, ook content op intranets gebouwd voor 2019 valt in principe onder de wetgeving vanaf 23/9/2020 - er zijn een aantal uitzonderingen voorzien, bvb. om te vermijden dat er een onevenredige last op de verantwoordelijke organisatie valt, maar deze moeten goed gemotiveerd worden in een toegankelijkheidsverklaring.

  De onevenredigheid van de last wordt beoordeeld op grond van de volgende criteria:
  1° de omvang, de middelen en de aard van de betrokken overheidsinstantie;
  2° de geraamde kosten en baten voor de betrokken overheidsinstantie in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de specifieke website of mobiele applicatie.
  De overheidsinstanties, vermeld in artikel II.1, publiceren op hun website een toegankelijkheidsverklaring over de conformiteit van hun website of mobiele applicatie met de norm, vermeld in het eerste lid.

  * De gemeenteraad wordt hier opgenomen via audio en online geplaatst (in het kader van de Vlaamse verplichting over de bekendmakingen op overheidswebsites). We zijn ook vast niet de enige stad/gemeente. Moet er daar dan een transcript van gemaakt worden? Wat volstaat om in orde te zijn met de verordening?

  Indien de audio door jullie online geplaatst wordt, is het voor de toegankelijkheidrichtlijn inderdaad noodzakelijk om een transcript te maken.
 • foto Celine Keerman
  Beste, wij streamen onze GR niet, maar zetten nadien wel de geluidsopname online. De laatste GR duurde meer dan 3 uur. Ik zou daar dus een transcript van moeten maken. ik lees op de website van Accessibility Belgium het volgende: 'Een transcript is een geschreven tekst die het verhaal van de video zo volledig mogelijk vertelt. Het beschrijft wat er gebeurt, wat er gezien en gehoord kan worden, wat er gezegd wordt en door wie.' Hoe pakken jullie dit aan?
 • foto Patrick Vandenberghe
  Transcript, of minstens chaptering ...
 • foto Annebeth Boudry
  Dag collega's,

  een vraag die hier ook gepasseerd is van onze collega's van bestuurszaken:
  > in principe moet je een transcript van je audio plaatsen. Dat kan je uitbesteden. Je kan wel zeggen: de kost daarvan is te groot volgens bv. het aantal mensen die de pagina bezoekt/beluisterd. Dat moet je dan in je toegankelijkheidsverklaring vermelden onder onevenredige last.
  > je haalt de audiobestanden offline. Je hebt geen wettelijke publicatieplicht (wel de verplichte notulering), maar je moet ze wel kunnen aanbieden als ze gevraagd worden (of toch zo heb ik dat begrepen).

  Mijn collega's van bestuurszaken stonden in contact met andere steden/gemeenten hierover, want voor video geldt ook dezelfde regels: die moet ondertiteld worden. Mocht ik meer weten: ik deel het hier.

  Hartelijke groet,
  Annebeth
 • foto An Van den Bogaert
  Collega's,

  Na het lezen van de wetgeving blijf ik nog zitten met een vraagje: moeten ook de websites van onze gemeentelijke scholen toegankelijk worden gemaakt?

  Ik veronderstel van wel, maar het is zo'n enorm werk dat ik het toch nog eens wilde navragen hier. En vroeger stonden deze ook bij de uitzonderingen (dacht ik toch).

  Groetjes,
  An
 • foto An Van den Bogaert
  En als ik mag nog een vraagje:

  Ik lijk te begrijpen (en zo staat het ook op Frankwatching) dat sociale mediacontent niet toegankelijk hoeft gemaakt te worden... Maar wat als je gemeente haar vergaderingen (gemeenteraad, gemeenteraadscommissies,...) online zet via YouTube? Of filmpjes enkel publiceert op Facebook en YouTube?

  Groetjes,
  An
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.