naar top

Werken op afspraak

Onze gemeente werkt sinds de heropstart na lock down volledig op afspraak. Aangezien we hier heel wat voordelen in zien, willen we hier blijvend op inzetten.

We hebben dit gecommuniceerd via onze sociale media kanalen en een huis aan huis flyer.
In ons volgend informatieblad wordt hier aandacht aan besteed.
In al onze mondelinge (telefoon en aan loket) en schriftelijke communicatie (mail en brieven) geven we mee dat we enkel op afspraak werken.

Toch blijven er dagelijks mensen aan de loketten komen zonder afspraak.

* Hoe zorgen we ervoor de boodschap nog meer bekend geraakt?
* Hoe krijgen we onze boodschap helder bij mensen die het Nederlands niet machtig zijn (zonder in een andere taal te communiceren)?
* Hoe blijven we ervoor zorgen dat deze boodschap blijft leven?

Reacties

Reageer
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.