naar top

Evaluatieschema voor het evalueren van acties in het meerjarenplan

Een van de acties in ons meerjarenplan is het 'Organiseren van algemene en specifieke inspraak- en evaluatiemomenten voor burger en ondernemer'. Hiervoor moeten wij een tussentijdse evaluatie voorleggen aan de gemeenteraad. Hiervoor moeten we indicatoren vastleggen en een evaluatie opbouwen. Zijn er voorbeelden van evaluatieschema dat hiervoor gehanteerd kan worden? Of hoe kan men dit aanpakken?

Reacties

Reageer
 • foto Marc van Daele
  Dag Whitney

  Je evaluatie begint bij het formuleren van je doelstellingen. Bij de vragen "Waarom organiseren we inspraak- en evaluatiemomenten?" en "Wanneer vinden we dat we daarin gelukt zijn?" Dus hoeveel inspraak moet er geweest zijn? Wanneer moet die er geweest zijn? Over hoeveel of welke thema's? Hoeveel mensen moeten eraan deelgenomen hebben? Of welke doelgroepen? enz. Nog beter ware het als je kunt meten hoe de inspraak heeft bijgedragen tot jullie besluitvormingsproces.

  Een veelgebruikt schema is het "plan-do-check-act" model. Dat is een cirkelvormig model waarbij je een actie plant, uitvoert, meet en evalueert, bijstuurt, opnieuw plant, uitvoert, ...

  Maar hoe dan ook begint het bij de formulering van je doelstellingen. Een SMART formulering is echt een noodzaak om nadien te kunnen evalueren. Het schrijven van de doelstellingen is volgens mij ook de moeilijkste oefening in een beleidsplan.

  Veel succes
  Marc
 • foto Joost Ramaut
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.