naar top

huisstijl - wanneer hernieuwen

Hallo collega's,
Met de opmaak van het meerjarenplan voor de boeg, vroegen we ons af om de hoeveel tijd andere gemeenten hun huisstijl hernieuwen? Om de 6 jaar, om de 10 jaar, op vraag van een nieuw bestuur, voor de hernieuwing van de website, ...

Reacties

Reageer
  • foto Pascal Vanhees
    Naar mijn bescheiden mening zou ik dit niet vastpinnen op een termijn, maar aan een aantal andere zaken: meestal is dat een verouderde huisstijl, een nieuwe of andere visie / strategie. Of is het huidige huisstijl nog voldoende onderscheidend van andere bedrijven, instellingen? Of is er misschien veel (negatiefs) gebeurd in de gemeente waardoor een vernieuwing het negatief imago kan afschudden?

    Ik ga er van uit dat dit ook wordt aangegeven door het bestuur. Als het huidige bestuur het niet meer eens is met de huidige waarden/kleuren/logo's, kunnen zij zelf wel eens aangeven om van koers te willen veranderen.
  • foto Patrick Vandenberghe
    Los van al te oubollige zaken vernieuwen ... de huisstijl enkel veranderen als de identiteit wijzigt of in onduidelijkheden blijft steken die niet meer op te lossen zijn met de huidige huisstijl. Maar in de regel pas als de "branding" een nieuwe vormtaal nodig heeft. Dat merkbeleid houdt voeling met evoluties maar ook met de kloof tussen gewenste en gepercipieerde identiteit. Dus op het ogenblik dat je nog twijfelt over het antwoord op je vraag alleszins imago-onderzoek overwegen, georganiseerd luisteren, ev. participatieve sessies over identiteit gemeente / gemeenschap ... en daar mondt later misschien een nieuwe huisstijl uit.
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.