naar top

Opmaak communicatieplan met 'vaag' beleidsplan?

Ik werk al 10 jaar voor een vzw die jarenlang gesubsidieerd werd door de Vlaamse overheid. Sinds 2014 zijn we na de staatshervorming doorgeschoven naar de Provinciale overheid. Enige vorm van 'marketingplan' was er nooit, ook een verdienmodel is er niet (wegens niet nodig). Sinds 1,5 jaar ben ik communicatieverantwoordelijke (wat mijn achtergrond / opleiding is). Mijn eerste taak was het opmaken van een communicatieplan, maar daar loop ik vast. Er is nl. enkel een beleidsplan waarop naar mijn aanvoelen moeilijk een communicatieplan te baseren is. Doelen blijven vaag en zijn vooral gekoppeld aan de inspanningen van de terreinmensen. Doelen / wensen die wel uitgesproken worden, zoal "naamsbekendheid" zijn volgens mij dan weer niet wenselijk omdat dit meer leden/klanten met zich mee brengt. Met onze huidige personeelsbezetting zitten we eigenlijk al boven onze huidige capaciteit. Onze vzw ondersteunt privé-boseigenaren met alles wat met bosbeheer komt kijken (advies, vergunningen, werken, houtverkoop, ...). Zijn er organisaties / mensen hier met een gelijkaardig 'probleem'? Hoe pak ik dit best aan? Ik kan enige invloed uitoefenen op de opmaak van het nieuwe beleidsplan (2019-2025). Als bijlage een samenvatting uit dat beleidsplan dat, naar mijn gevoel, vooral mikt op realisaties op terrein. Alvast bedankt voor al jullie nuttige tips!

Reacties

Reageer
  • foto Els Verbeke
    Een korte reactie: misschien kan je iets doen met persoonlijke communicatie met eigenaren en vrijwilligers. Zorgen dat documenten, formulieren, brieven helder en aantrekkelijk zijn, inzetten op beleving en minder op papier? Ik zeg maar wat, misschien brengt het je op ideeën.
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.