naar top

Officiële meldingen in mensentaal

Een aantal omwonenden ontving van de dienst Openbare Werken een aangetekend schrijven over een verlegging van een buurtweg. Hierna ontvingen de dienst en de schepen een heleboel telefoontjes de buurtbewoners die de ambtelijke taal in de brief niet begrepen en verontrust waren door het officiële karakter van een aangetekende brief. We denken er aan om voortaan voor zulke zaken infovergaderingen in te leggen om deze commotie te voorkomen. Hoe pakken jullie dit aan om toch aan de wettelijke vereisten te voldoen en het toch begrijpelijk aan de bevolking over te brengen?

Reacties

Reageer
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.