naar top

Foto's van politici

Hoe gaan jullie om met foto's van politici in gemeentelijke publicaties/communicatie? Hebben jullie hier afspraken rond? Hier vragen de gemeentelijke diensten de verantwoordelijke politici die met hen aan bepaalde projecten werken om in het kader hiervan op de foto te gaan waardoor er sommigen van hen wel erg vaak op de voorgrond dreigen komen te staan.

Reacties

Reageer
 • foto Patrick Vandenberghe
  Politieke of commerciƫle neutraliteit, al dan niet in tijden van verkiezingen ... zie ook https://overheid.vlaanderen.be/normen-en-regelgeving-overheidscommunicatie
 • foto Marc van Daele
  Dag Cindy

  Dat is wel erg oude politieke cultuur. Bij ons komen politici enkel in beeld als het functioneel is. Vergelijk het met functioneel naakt in de film :-). In alle andere omstandigheden vermijden we dit erg strikt. Politici en partijen hebben vandaag de dag meer dan voldoende toegang tot eigen communicatiekanalen en -middelen om zelf voor de nodige visibiliteit te zorgen.
  De normen voor overheidscommunicatie die Patrick eerder vermeldde zijn hier een goede leidraad.
 • foto Inge Starckx
  Wij hanteren dezelfde regeling zoals Marc. We proberen te vermijden dat er politici op de foto staan. Ze mogen poseren voor de camera, maar die foto's worden niet gebruikt in publicaties :-).

  @Marc van Daele: hebben jullie daarvoor een soort afsprakennota? Hier is dat enkel 'informeel' binnen onze eigen dienst.
 • foto Marc van Daele
  Dag Inge

  Gelukkig zijn onze politici het met dit principe eens en is een formele afsprakennota niet nodig. Maar indien dat niet zo is, is zo'n document wel een goed idee.Je kunt bv ook een bepaling opnemen in de deontologische code van raadsleden of college.
 • foto Annebeth Boudry
  Dag iedereen

  voorbeelden van zulke afsprakennota's van andere organisaties vind je verzameld op deze pagina: https://www.kortom.be/nieuws/8227/goede-afspraken-over-communicatie-maken-goede-besturen
 • foto Heleen Poppe
  Dag Cindy, bij ons in Oostende ook geen foto's van politici in onze publicaties en ook niet op de social
 • foto Tom De Smet
  In Waregem idem: geen politici in stedelijke publicaties noch social media. We huldigen het principe dat we aan overheidscommunicatie doen en niet aan politieke communicatie.
 • foto Patrick Vandenberghe
  Het is wel een interessant spanningsveld, zeker in een beeldcultuur, hoe je aan relevante communicatie doet en burgers goed en volledig informeert. Er is het primaat van de politiek, en het is niet irrelevant dat het na de verkiezingen voor burgers mogelijk is om te volgen wat de verkozenen doen of verwezenlijken. Vandaar dat het normenkader ruimte laat.

  Zie bv. "In overheidscommunicatie verwijzen naar een naam of partij van een mandataris kan alleen als het discreet gebeurt en een informatieve meerwaarde heeft. Bij het gebruiken van persoonlijke gegevens van politici, het inlassen van foto's of audiovisuele bijdragen waakt de Vlaamse overheid erover dat de inlassing in de eerste plaats informatief is en dat er geen publicitaire, eenzijdige of opiniƫrende indruk rond de persoon wordt gewekt. Bij het aanreiken van informatie aan externe media moet de inhoud van het beleid centraal staan, en niet de bewindspersoon of zijn partij. (Art. II.13)"

  Of ook "Uit de overheidscommunicatie moet duidelijk blijken in welke fase besluitvorming of een project zich bevindt. Als het om niet beslist beleid gaat, moet de communicatie feitelijk van aard en zakelijk van toon zijn. (art. II.11 tweede lid)"

  Bron van beide citaten: https://overheid.vlaanderen.be/communicatie-normen
 • foto Cindy Cumps
  Bedankt voor de reacties, we gaan hier een afsprakennota rond ontwerpen.
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.