naar top

Sperperiode

Hoe gaan jullie als lokaal bestuur om met de sperperiode n.a.v. verkiezingen in mei? Passen jullie dezelfde regels toe als voor de sperperiode voor de lokale en provinciale verkiezingen?

Reacties

Reageer
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.