naar top

titels beslissingen

Met de invoering van het nieuwe decreet moeten er plots heel wat extra beslissingen of titels van beslissingen en reglementen op de website geplaatst worden. Veel collega's hebben nog de gewoonte om in de titel van hun beslissing een naam te zetten of een adres bv. verwijzend naar een perceel als het om ruimtelijke ordening gaat. Onze algemeen directeur vroeg me nu om even te kijken hoe we hier in de toekomst mee omgaan. Er mag immers geen enkele titel meer refereren naar een persoon. Hebben jullie daarover concrete afspraken?

Reacties

Reageer
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.