naar top

Decreet lokaal bestuur: wat moet allemaal online staan?

Vanaf januari 2019 moeten er verschillende documenten online raadpleegbaar zijn. Documenten zoals notulen of bekendmakingen van openbare onderzoeken kennen we al ... maar wat met de rest? Hoe pakken andere gemeenten/steden dit aan? Waar zit het beheer? Wat met het bijhouden van een register? Alle inbreng is welkom!

Reacties

Reageer
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.