naar top

Gezocht: inspiratie voor nieuw dienstverleningsconcept

Wij zijn in Tremelo in het kader van een integratietraject OCMW & Gemeente gestart met een werkgroep dienstverlening. Hierin werken we aan de uitbouw van een nieuw dienstverleningsconcept en evalueren o.a. het scheiden van front/backoffice diensten, de bundeling van producten o.b.v. thema's en/of doelgroepen, de installatie van een onthaalbalie en snelloket, werken op afspraak, ... Ook de integratie van gemeente- en OCMW-diensten op eenzelfde locatie is een belangrijk punt.

Is in jouw gemeente al een of meerdere van deze componenten ingevoerd? Dan vernemen we graag jouw ervaringen. Misschien kunnen we met onze groep ook ter plaatse een kijkje komen nemen. We horen graag jullie inspirerende verhalen! Groeten van Nadia Gijsemans, communicatieambtenaar Tremelo.

Reacties

Reageer
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.